Ogólne warunki spedycyjne (OWS) – co to takiego?

Ogólne warunki spedycyjne (OWS) – co to takiego?

Mając na względzie coraz większą popularność usług spedycyjnych zostały wypracowane specjalne warunki spedycyjne. Rozumie się przez nie akt wskazujący, jak strony umowy spedycyjnej – spedytor […]

Na czym polega umowa spedycji?

Na czym polega umowa spedycji?

W XXI wieku, kiedy to świat jest zglobalizowany, uległy zatarciu granice między państwami. Zatem usługi o charakterze transportowym są dzisiaj świadczone w typowo międzynarodowym środowisku. […]

Zmiany w zawieraniu umów o pracę już od 1 września 2016 roku

Zmiany w zawieraniu umów o pracę już od 1 września 2016 roku

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy. W jej efekcie nastąpią zmiany w zawieraniu umów o pracę już od 1 września 2016 roku. Zmiana przepisów dotyczy obowiązku […]

Telepraca – na czym polega – cz. 2?

Telepraca – na czym polega – cz. 2?

Poprzedni artykuł dotyczył generalnie stosunku pracy zawieranego zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz różnic pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym. W dzisiejszym artykule kilka informacji dotyczących […]

Jak wygląda stosunek pracy w przypadku telepracy – cz. 1?

Jak wygląda stosunek pracy w przypadku telepracy – cz. 1?

Telepraca jest stosunkowo nową formą zatrudnienia, która wraz z rozwojem technologii IT oraz nowych środków komunikacji zyskuje na popularności. Niesie ze sobą pewne korzyści, zarówno […]

Na czym polega służebność przesyłu?

Na czym polega służebność przesyłu?

Stosunki gospodarcze przyjmują rozmaity charakter. Zatem, wielu przedsiębiorców, aby móc prowadzić w danym terenie swoją działalność, staje przed wyzwaniem postawienia na działkach sąsiadujących z jego […]

Majątkowe prawa udziałowe w spółce z o.o. – prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów

Majątkowe prawa udziałowe w spółce z o.o. – prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów

Poprzedni artykuł dotyczył prawa do udziału w zysku spółki z o.o. jako jednego z praw majątkowych przysługujących wspólnikowi takiej spółki z tytułu uczestnictwa w tym […]

Majątkowe prawa udziałowe w spółce z o.o. – prawo do udziału w zysku

Majątkowe prawa udziałowe w spółce z o.o. – prawo do udziału w zysku

Majątkowe prawa udziałowe to prawa związane z uczestnictwem w spółce z o.o., wynikające z posiadania przynajmniej jednego udziału w kapitale zakładowym spółki, których celem jest […]

Księga Przychodów i Rozchodów – jakie zmiany w 2016 r?

Księga Przychodów i Rozchodów – jakie zmiany w 2016 r?

Początek każdego roku podatkowego zawsze jest czasem, w którym przedsiębiorcy powinni zachować czujność, gdyż zwykle pojawia się wtedy wiele zmian dotyczących prowadzenia kwestii finansowych przedsiębiorstwa. […]

Delegowanie pracowników – nowa ustawa

Delegowanie pracowników – nowa ustawa

W ostatnich dniach Prezydent RP podpisał ustawę o delegowaniu pracowników. Głównym celem tej ustawy jest zapewnienie ochrony pracownikom delegowanych z innych państw UE na poziomie […]

Aktualności

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat?
Zmiany w zawieraniu umów o pracę już od 1 września 2016 roku
Nowe przepisy – czyli co zmieni się w ochronie danych osobowych
Delegowanie pracowników – nowa ustawa
Dane osobowe – nowe przepisy rozporządzenia
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) już od 1 lipca 2016 roku
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego – ważna informacja dla spółek partnerskich oraz jawnych

Podatki

Świadczenie alimentacyjne to nie darowizna
Kasa fiskalna – kiedy trzeba ją posiadać?
Dokumentacja podatkowa spółek komunalnych?
Wypłata dywidendy nie jest kosztem podatkowym
Sprzedaż kilku działek a działalność gospodarcza – wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. cz.2
Sprzedaż kilku działek a działalność gospodarcza – wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. cz.1
EKSPERCI Lexagit: Refakturowanie mediów po wyroku TS UE z 16 kwietnia 2015 r.

Prawo gospodarcze

Majątkowe prawa udziałowe w spółce z o.o. – prawo do udziału w zysku
Koncesja a zezwolenie – czym się różnią?
Rozwiązanie spółki jawnej przez sąd
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego – ważna informacja dla spółek partnerskich oraz jawnych
Na czym polega umorzenie udziału w spółce z o.o.
Rezygnacja z funkcji członka zarządu – komu należy złożyć oświadczenie – uchwała SN
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – art. 266 K.s.h. – cz.2

Prawo cywilne

Ogólne warunki spedycyjne (OWS) – co to takiego?
Na czym polega umowa spedycji?
Jak odzyskać pieniądze z polisolokat?
Na czym polega służebność przesyłu?
Grupa Producentów Rolnych – jak ją utworzyć?
Zwolnienie z tajemnicy bankowej – kiedy dozwolone?
Umowa leasingowa – co powinna zawierać?
Doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi substytucyjnemu nie zawsze skuteczne

Prawo pracy

Telepraca – na czym polega – cz. 2?
Jak wygląda stosunek pracy w przypadku telepracy – cz. 1?
Podróż szkoleniowa (wyjazd szkoleniowy) – co to takiego?
Odpowiedzialność karna za mobbing
Mobbing – prawne środki przeciwdziałania mobbingowi
Ujawnienie informacji firmowych przez pracownika – jakie są konsekwencje prawnokarne?
Przejęcie pracowników a zmiana ich warunków pracy i płacy
Cudzoziemiec pracujący w Polsce – w jakich sytuacjach musi opuścić kraj?

Copyright by LexAgit 2015