Prokura niewłaściwa łączna. Nowa? stara? instytucja prawna?

Prokura niewłaściwa łączna. Nowa? stara? instytucja prawna?

Prokura to szczególna postać pełnomocnictwa, znana już od dawna. Dzisiaj instytucja ta odgrywa szczególne, gospodarcze znaczenie. Warto je przedstawić, jak i w szczególności zwrócić uwagę […]

Ochrona przed zwolnieniem z pracy? I nie tylko. Możliwe zmiany Kodeksu pracy….

Ochrona przed zwolnieniem z pracy? I nie tylko. Możliwe zmiany Kodeksu pracy….

Coraz bliżej do uchwalenia prezydenckiego projektu zmian w Kodeksie pracy. Ostatnio doszło bowiem do zawarcia porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi centralami związkowymi a organizacjami pracodawców, co do […]

Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?

Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?

W ostatnim czasie na celowniku znaleźli się przede wszystkim oszuści podatkowi. Świadczy o tym seria zmian w przepisach podatkowych, w tym w przepisach Ustawy o […]

Tajemnica bankowa. Kiedy bank jest zwolniony z dochowania tajemnicy bankowej?

Tajemnica bankowa. Kiedy bank jest zwolniony z dochowania tajemnicy bankowej?

Dane, które są udostępniane instytucjom bankowym przez Klientów, są chronione poprzez tajemnicę bankową. Jej funkcjonowanie jest wyrazem troski Ustawodawcy o interes jej beneficjentów. Tajemnica bankowa? […]

Paragon – jako podstawa zapisów księgowych? Faktura uproszczona?

Paragon – jako podstawa zapisów księgowych? Faktura uproszczona?

W toku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest, aby zakupy wprowadzane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów miały ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednakże zgodnie […]

Księgi wieczyste – zasady prawne. Funkcja ochronna ksiąg wieczystych.

Księgi wieczyste – zasady prawne. Funkcja ochronna ksiąg wieczystych.

W poprzednich artykułach dużo było mowy o zawartości ksiąg wieczystych, o tym co zawierają poszczególne działy księgi wieczystej, co jest niej ujawniane. Jednakże znaczenie ksiąg […]

Prawa ujawniane w księdze wieczystej

Prawa ujawniane w księdze wieczystej

W poprzednim artykule przedstawione zostały podstawowe informacje dotycząca ksiąg wieczystych, a w szczególności zawartości każdego z działów księgi wieczystej. Ze względu na to, że każda […]

Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?

Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?

Już w 2012 roku Komisja Europejska przyjęła tzw. dyrektywy Seveso III (6/82/WE z 9 grudnia 1996r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami […]

Jak rozwiązać spór z operatorem telekomunikacyjnym? Może polubownie?

Jak rozwiązać spór z operatorem telekomunikacyjnym? Może polubownie?

Na rynku usług w Polsce obecnych jest kilku operatorów telefonicznych oferujących określone usługi. Co robić jeśli dojdzie do sporu pomiędzy klientem a takim podmiotem? Niejednokrotnie […]

Księgi wieczyste – dlaczego są tak ważne i co się w nich ujawnia?

Księgi wieczyste – dlaczego są tak ważne i co się w nich ujawnia?

Niejednokrotnie w rozmowach, także w gronie rodzinnym pojawia się temat mieszkań, domów czy działek, w szczególności w kontekście ich sprzedaży. Czasami też ktoś rzuci jakieś […]

Aktualności

Ochrona przed zwolnieniem z pracy? I nie tylko. Możliwe zmiany Kodeksu pracy….
Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?
Tajemnica bankowa. Kiedy bank jest zwolniony z dochowania tajemnicy bankowej?
Paragon – jako podstawa zapisów księgowych? Faktura uproszczona?
Księgi wieczyste – zasady prawne. Funkcja ochronna ksiąg wieczystych.
Prawa ujawniane w księdze wieczystej
Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?

Podatki

Paragon – jako podstawa zapisów księgowych? Faktura uproszczona?
Kto może wypełnić PIT za podatnika?
Skutki zawieszenia działalności gospodarczej od 1.01.2017
Czy potrzebny jest ważny e-podpis?
Split payment – co to takiego?
Podmioty powiązane kapitałowo – korzystne zmiany definicji od 2017 r.
Opłata reprograficzna a podatek VAT

Prawo gospodarcze

Kontrola ZUS? Jak właściwie się do niej przygotować?
Jak działa dropshipping?
Funkcjonowanie spółki córki od strony prawnej i podatkowej
„Bycie na kontrakcie menadżerskim” – co to oznacza w praktyce?
5 najważniejszych etapów w procedurze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością – BEZPŁATNY PORADNIK do pobrania
Kontrakt menadżerski a obowiązek podatkowy, ubezpieczeniowy?
Sukcesja w firmach rodzinnych. Czy będzie ustawa o sukcesji w firmach rodzinnych?

Prawo cywilne

Prokura niewłaściwa łączna. Nowa? stara? instytucja prawna?
Tajemnica bankowa. Kiedy bank jest zwolniony z dochowania tajemnicy bankowej?
Księgi wieczyste – zasady prawne. Funkcja ochronna ksiąg wieczystych.
Prawa ujawniane w księdze wieczystej
Jak rozwiązać spór z operatorem telekomunikacyjnym? Może polubownie?
Księgi wieczyste – dlaczego są tak ważne i co się w nich ujawnia?
Przedawnienie roszczeń – możliwie zmiany w Kodeksie cywilnym?
Jak powstaje hipoteka?

Prawo pracy

Ochrona przed zwolnieniem z pracy? I nie tylko. Możliwe zmiany Kodeksu pracy….
Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?
Uprawnienia inspektora PIP? Umowa zlecenia czy umowa o pracę?
Długotrwała choroba pracownika a zwolnienie z pracy
Pracownicy tymczasowi. Możliwe zmiany w regulacjach prawnych
Czy można ominąć ewidencję czasu pracy?
Niższy wiek emerytalny już od 1 października 2017 roku
Jak będzie wyglądał współczynnik urlopowy w 2017 roku?

Copyright by LexAgit 2015-2016