Wspólnik spółki jawnej a przepisy prawa spadkowego

Wspólnik spółki jawnej a przepisy prawa spadkowego

W polskim systemie prawnym dopuszczalne jest prowadzenie działalności gospodarczej pod wieloma postaciami. Popularne jest zakładanie spółek,  w tym spółek jawnych. Jest to rodzaj spółki osobowej. […]

Grupowe zwolnienia pracowników w aspekcie prawnym

Grupowe zwolnienia pracowników w aspekcie prawnym

XXI wiek jest uznawany za czas niezwykle niepewnego środowiska gospodarczego, rynków finansowych, ale i rynku pracy. Codziennie obserwujemy fuzje firm, ale i upadki. Te ostatnie […]

Restrukturyzacja kredytu firmowego szansą dla przedsiębiorcy

Restrukturyzacja kredytu firmowego szansą dla przedsiębiorcy

Korzystanie z kredytu firmowego jest dzisiaj bardzo modne. Zwłaszcza, że wdrażanie kolejnych (niestety kosztownych) innowacji jest często warunkiem prowadzenia danej działalności gospodarczej. Często jednak przedsiębiorcy […]

Umowa zlecenia – zmiany od 2017 roku

Umowa zlecenia – zmiany od 2017 roku

Dzień 1 stycznia 2017 roku to dzień wielu zmian. Zmiany dotyczą także umowy zlecenia. Od tej daty obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia […]

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pozycja i kompetencje

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pozycja i kompetencje

Konkurencja to hasło, którym stosunkowo często się posługujemy. Nie zawsze jednak właściwie. Dla wielu konkurencja to po prostu obszar rywalizowania. Na konkurencję należy jednak przede […]

Zmiany w Prawie wodnym?

Zmiany w Prawie wodnym?

Planowane Zmiany w Prawie wodnym zostały wymuszone wdrożeniem unijnych przepisów, czyli Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z 23 października 2000 r. oraz Dyrektywy 91/676/EWG z […]

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej – co to takiego?

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej – co to takiego?

Jedną z ciekawszych, a i wysoce przydatnych form rozwiązywania sporów jest bez wątpienia arbitraż. Jest to metoda sądzenia, w której to miejsce bezstronnego sądu jako […]

Jak podarować mieszkanie bez podatku?

Jak podarować mieszkanie bez podatku?

Przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednol. Dz. U. z 2016 r. poz. 205) zawierają regulacje […]

Czym jest work – sharing, jak jest prawnie regulowany?

Czym jest work – sharing, jak jest prawnie regulowany?

Ze względu na cykliczne występowanie kryzysów ekonomicznych, teoretycy i pracodawcy głowią się nad najbardziej korzystnymi rozwiązaniami, które pozwoliłyby zarówno pracownikom, jak i pracodawcom przetrwać cięższe […]

Zasiłek opiekuńczy – czy niestandardowy czas pracy może pozbawić zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy – czy niestandardowy czas pracy może pozbawić zasiłku opiekuńczego?

Współczesny model rodziny zakłada, że obydwoje rodzice są zatrudnieni. W związku z tym pojawia się pytanie, komu i kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko. Specyficzny […]

Aktualności

Zmiany w Prawie wodnym?
Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania 2016
EKSPERT LEXAGIT.PL: zabezpieczanie wierzytelności i windykacja – praktyczne ujęcie tematu
„Pakiet paliwowy” od 1 sierpnia 2016 roku
Umowy o pracę przy przetargach od 28 lipca 2016 roku
Ustawa o podatku handlowym podpisana przez Prezydenta – i nie tylko ta ustawa
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółkach kapitałowych

Podatki

Koszty firmowej strony internetowej
EKSPERCI Lexagit: Odsetki od kredytu a wartość początkowa środka trwałego
Umowa o zarządzanie – czy warto taką umowę zawrzeć
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółkach kapitałowych
Wynajem kilku nieruchomości przez osobę fizyczną a działalność gospodarcza
Jak darować pieniądze bez podatku?
Umowa franczyzowa – opodatkowania franchisingu – zasady główne

Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pozycja i kompetencje
Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
EKSPERT LEXAGIT.PL: zabezpieczanie wierzytelności i windykacja – praktyczne ujęcie tematu
Zawieszenie działalności gospodarczej – co warto wiedzieć?
Prowadzenie spraw spółki jawnej – pozbawienie wspólnika tego prawa
Aport nieruchomości do spółki jawnej
Udziały w spółce z o.o. w majątku wspólnym małżonków

Prawo cywilne

Wspólnik spółki jawnej a przepisy prawa spadkowego
Restrukturyzacja kredytu firmowego szansą dla przedsiębiorcy
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej – co to takiego?
Opłata adiacencka – jak się ją nakłada?
Opłata adiacencka – co to jest i co decyduje o jej wysokości?
EKSPERT LEXAGIT.PL: zabezpieczanie wierzytelności i windykacja – praktyczne ujęcie tematu
Komu przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot
Indos

Prawo pracy

Grupowe zwolnienia pracowników w aspekcie prawnym
Czym jest work – sharing, jak jest prawnie regulowany?
Zasiłek opiekuńczy – czy niestandardowy czas pracy może pozbawić zasiłku opiekuńczego?
Jakich danych osobowych może żądać pracodawca?
Świadectwo pracy – zasady wydawania
Odpowiedzialność banku za błędy pracowników
Ochrona kobiet w ciąży – ostatnia zmiana przepisów
Pakiety medyczne bez składek ZUS

Copyright by LexAgit 2015-2016