Kobiety w ciąży – zmiany w Kodeksie pracy dotyczące prac wzbronionych kobietom w ciąży

Kobiety w ciąży – zmiany w Kodeksie pracy dotyczące prac wzbronionych kobietom w ciąży

Z dniem 3 sierpnia 2016 roku w życie weszły przepisy nowelizujące Kodeks pracy i inne ustawy Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku (Dz. U. […]

Wynagrodzenie dla kobiety w ciąży a podstawa wymiaru składek

Wynagrodzenie dla kobiety w ciąży a podstawa wymiaru składek

Wydaje się, że wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, w tym w szczególności pracownicy w ciąży jest sprawą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nie zawsze jednak jak się […]

Czy ryczałt za używanie samochodu obejmuje także paliwo?

Czy ryczałt za używanie samochodu obejmuje także paliwo?

Często zdarza się, że zatrudniony w danym podmiocie pracownik uzyskuje – dla realizacji obowiązków pracowniczych – prawo do korzystania z samochodu służbowego. Pracownik może także […]

Po 2 wrzesnia 2016 roku wymagana aktualizacja koncesji OPC

Po 2 wrzesnia 2016 roku wymagana aktualizacja koncesji OPC

Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. (opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2016 pod numerem 1165), którą weszła w życia dnia 2 września 2016 r. […]

Ciąża pracownicy a wypowiedzenie umowy o pracę

Ciąża pracownicy a wypowiedzenie umowy o pracę

Powszechnie wiadomo, że w prawie polskim obowiązuje zakaz rozwiązania czy wypowiedzenia umowy pracownicy w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Ciąża pracownicy pociąga za sobą […]

Co to jest cesja? Co należy wiedzieć o umowie cesji wierzytelności?

Co to jest cesja? Co należy wiedzieć o umowie cesji wierzytelności?

Co to jest cesja? Cesja wierzytelności to nic innego jak przelew wierzytelności. Przelew zdefiniowany jest w art. 509 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem art. […]

Opłata adiacencka – jak jej uniknąć?

Opłata adiacencka – jak jej uniknąć?

Swego czasu pisaliśmy na temat zasad i procedur nakładania opłaty adiacenckiej. Praktyka dowodzi, że jednak stosunkowo niewiele osób posiada wiedzę w tym temacie. Przypomnieć zatem […]

Najem przy wspólności majątkowej małżeńskiej a podatek VAT

Najem przy wspólności majątkowej małżeńskiej a podatek VAT

W jednej z ostatnich interpretacji podatkowych – organy podatkowe zajmowały się tematem wydaje się dość często spotykanym w praktyce. Otóż wnioskodawczyni zadała organowi podatkowemu pytanie […]

Skargi przedsiębiorców u Rzecznika Praw Obywatelskich

Skargi przedsiębiorców u Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniach od 10 do 12 października 2016 roku w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego głównym tematem były wyzwania […]

Skutki niewykorzystania urlopu wypoczynkowego

Skutki niewykorzystania urlopu wypoczynkowego

Prawo pracy zakłada, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. W momencie, gdy nie […]

Aktualności

Po 2 wrzesnia 2016 roku wymagana aktualizacja koncesji OPC
Co to jest cesja? Co należy wiedzieć o umowie cesji wierzytelności?
Skargi przedsiębiorców u Rzecznika Praw Obywatelskich
Służby mundurowe a zasady BHP
Nowa ustawa kominowa – potrzeba zmian?
Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Powrót odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych?

Podatki

Najem przy wspólności majątkowej małżeńskiej a podatek VAT
Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za składki ZUS
Czy nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za zaległości publicznoprawne zbywcy
Pożyczka niezgłoszona do opodatkowania – jaki podatek od czynności cywilnoprawnych
Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika – także kosztem podatkowym
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zmarłego – jak to wygląda?
Jak rozliczyć faktury korygujące w 2016 roku?

Prawo gospodarcze

Księga udziałów w spółce z o.o. – prawa i obowiązki wspólnika
Księga udziałów – obowiązkowa w każdej spółce z o.o.
Kiedy i wobec kogo orzeka się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?
Jak przebiega ogłoszenie upadłości?
Wspólnik spółki jawnej a przepisy prawa spadkowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pozycja i kompetencje
Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Prawo cywilne

Po 2 wrzesnia 2016 roku wymagana aktualizacja koncesji OPC
Co to jest cesja? Co należy wiedzieć o umowie cesji wierzytelności?
Opłata adiacencka – jak jej uniknąć?
Zniesienie współwłasności nieruchomości
Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?
Faktoring – rola i znaczenie faktoringu w finansowaniu działalności gospodarczej w Polsce
Anonimowe Wi-Fi a wyrok TS UE
Posiadanie samoistne – warunek zasiedzenia nieruchomości

Prawo pracy

Wynagrodzenie dla kobiety w ciąży a podstawa wymiaru składek
Ciąża pracownicy a wypowiedzenie umowy o pracę
Skutki niewykorzystania urlopu wypoczynkowego
Nowa ustawa kominowa – potrzeba zmian?
Promesa zatrudnienia – na czym polega?
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę
Utrata uprawnień przez pracownika?
Czy cyberslacking może doprowadzić do zwolnienia pracownika?

Copyright by LexAgit 2015-2016