Sprzedaż kilku działek a działalność gospodarcza – wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. cz.2

Sprzedaż kilku działek a działalność gospodarcza – wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. cz.2

W poprzednim artykule wyjaśnialiśmy na czym polega problem dotyczący podatkowej kwalifikacji dochodu osoby fizycznej ze sprzedaży kilku działek lub nieruchomości. Dzisiaj zajmiemy się jednym z […]

Zmiany we własności przemysłowej w 2016 r.

Zmiany we własności przemysłowej w 2016 r.

Z dniem 1 grudnia 2015 r. oraz z dniem 15 kwietnia 2016 roku weszły w życie kolejne zmiany do Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 […]

Sprzedaż kilku działek a działalność gospodarcza – wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. cz.1

Sprzedaż kilku działek a działalność gospodarcza – wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. cz.1

Niejednokrotnie przy sprzedaży kilku działek gruntu przez osobę fizyczną pojawić się może pytanie czy to jeszcze dysponowanie majątkiem prywatnym czy też już działalność gospodarcza. Sprzedaż […]

Zasiedzenie nieruchomości – postanowienie SN z 18.05.2016 r.

Zasiedzenie nieruchomości – postanowienie SN z 18.05.2016 r.

W dniu 18 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. V CSK 590/15 wydał postanowienie, którym stwierdził, że: „Prowadzenie, nawet za zgodą właściciela, […]

Bezpieczny e-podpis od lipca 2016 roku

Bezpieczny e-podpis od lipca 2016 roku

W dniu 1 lipca br. ma wejść w życie rozporządzenie eIDAS mające ujednolicić w Unii Europejskiej przepisy dotyczące podpisów elektronicznych (e-podpis). Rozporządzenie o, którym tutaj […]

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy, która ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw w zakresie Prawa zamówień publicznych. Wszystkie kluby zgromadzone w Sejmie uznały konieczność wprowadzenia […]

Rezygnacja z funkcji członka zarządu – komu należy złożyć oświadczenie – uchwała SN

Rezygnacja z funkcji członka zarządu – komu należy złożyć oświadczenie – uchwała SN

W dniu 31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sprawa sygn. III CZP 89/15) podjął uchwałę, w której stwierdził, że: „Oświadczenie członka […]

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – art. 266 K.s.h. – cz.2

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – art. 266 K.s.h. – cz.2

W poprzednim artykule opisane zostały warunki formalne dotyczące wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. Dzisiaj czas na konsekwencje wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. Konsekwencje […]

Ceny transferowe – istotne zmiany od 2017

Ceny transferowe – istotne zmiany od 2017

Nie tylko rok 2016 ale i rok 2017 przyniesie wiele zmian dla przedsiębiorców. Jedną z najczęściej wspominanych jest zmiana w przepisach dotyczących dokumentowania transakcji z […]

EKSPERCI Lexagit: Refakturowanie mediów po wyroku TS UE z 16 kwietnia 2015 r.

EKSPERCI Lexagit: Refakturowanie mediów po wyroku TS UE z 16 kwietnia 2015 r.

Zawarcie umowy najmu to nie tylko konieczność zapłaty czynszu za korzystanie z pomieszczeń lecz także zwykle obowiązek zapłaty za media typu: woda, gaz, energia elektryczna, […]

Aktualności

Zasiedzenie nieruchomości – postanowienie SN z 18.05.2016 r.
Bezpieczny e-podpis od lipca 2016 roku
Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych
Rezygnacja z funkcji członka zarządu – komu należy złożyć oświadczenie – uchwała SN
Ceny transferowe – istotne zmiany od 2017
Ustawa o obligacjach – praktyczna realizacja nowych przepisów – LexAgit.pl partnerem medialnym wydarzenia
Doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi substytucyjnemu nie zawsze skuteczne

Podatki

Sprzedaż kilku działek a działalność gospodarcza – wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. cz.1
EKSPERCI Lexagit: Refakturowanie mediów po wyroku TS UE z 16 kwietnia 2015 r.
Kupujesz w internecie – uważaj na podatek od czynności cywilnoprawnych
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych – interpretacja ogólna MF
Skarga pauliańska w praktyce organów podatkowych a zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich
Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową bez podatku od czynności cywilnoprawnych – kolejne korzystne orzeczenie WSA
EKSPERCI Lexagit – Zmiany w opodatkowaniu dywidend od 1 stycznia 2016 r.

Prawo gospodarcze

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – art. 266 K.s.h. – cz.2
Doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi substytucyjnemu nie zawsze skuteczne
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – art. 266 K.s.h. – cz.1
Kurator dla spółki – kiedy się go ustanawia i jakie są jego obowiązki
Uwaga – zmiany w postępowaniu cywilnym
Zmiany w kodeksie spółek handlowych – możliwości podejmowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego określonych czynności w związku z funkcjonowaniem spółki
Zaskarżanie uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo cywilne

Doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi substytucyjnemu nie zawsze skuteczne
Kurator dla spółki – kiedy się go ustanawia i jakie są jego obowiązki
Na czym polega umowa kontraktacji i kogo wiąże?
Zbycie udziału w spadku
Umowa franczyzy – co powinna zawierać?
Nowe odsetki dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016 r.
Jak wykreślić dług z rejestru dłużników
Cudzoziemiec pracujący w Polsce – w jakich sytuacjach musi opuścić kraj?

Prawo pracy

Ujawnienie informacji firmowych przez pracownika – jakie są konsekwencje prawnokarne?
Przejęcie pracowników a zmiana ich warunków pracy i płacy
Cudzoziemiec pracujący w Polsce – w jakich sytuacjach musi opuścić kraj?
E-zwolnienie lekarskie – ułatwienie procedury także dla małych przedsiębiorców
Umowy o pracę na czas określony – zmiany od 22 lutego 2016 r. – cd.
Za tydzień wchodzą w życie ważne zmiany przepisy Kodeksu pracy
Powód prawdziwej nieobecności – jakie konsekwencje może ponieść pracownik za podanie nieprawdziwych przyczyn absencji?
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy – uzasadnienie uchwały SN z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. III PZP 2/15)

Copyright by LexAgit 2015