Strona główna Aktualności Od 14 lipca 2017 roku małoletni za zgodą sądu mogą uczestniczyć w...

Od 14 lipca 2017 roku małoletni za zgodą sądu mogą uczestniczyć w posiedzeniach jawnych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym

470
PODZIEL SIĘ

W dniu 14 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.1136).

Ustawa nowelizująca zmienia:

1) art. 152 Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2016.1822),

2) art. 95 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. 718).

W artykułach tych ustawodawca umożliwia osobom małoletnim – wstęp na salę sądową podczas jawnych posiedzeń w postępowaniach cywilnych i administracyjnych w charakterze publiczności za wcześniejszą zgodą sądu. Do tej pory miało to miejsce tylko w postępowaniu karnym (art. 356 Kodeksu postępowania karnego).

W uzasadnieniu ustawy czytamy:

„(-) wiele ważnych spraw dla społeczności rozstrzyga się w sądach administracyjnych i umożliwienie wstępu na salę rozpraw małoletnim będzie miało walor edukacyjny oraz przygotuje małoletnich do czynnego udziału w życiu publicznym”. [1]

Zobaczmy nowe przepisy :

1.   Kodeks postępowania cywilnego : 

Art. 152. § 1. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim.

§ 2. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.

2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi :

Art. 95. § 1. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim.

§ 2. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.

… oraz stanowisko ustawodawcy

 W uzasadnieniu ustawy nowelizującej prawodawca podaje: „(-) Właściwym do wydania zezwolenia powinien być przewodniczący składu orzekającego, jako organ odpowiedzialny za przebieg posiedzenia. (-) Takie rozwiązanie zapewnia swobodę decyzji przewodniczącemu, który będzie indywidualnie podejmował decyzję biorąc pod uwagę m.in, niezakłócony przebieg posiedzenia, czy ewentualną demoralizację małoletniego przez treści prezentowane w trakcie posiedzenia. Ponadto przepis ma usankcjonować praktykę udzielania rodzicom z małymi dziećmi zezwolenia na wstęp na salę rozpraw”. [2]

 Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2017. 1136)

Objaśnienie:

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E8FB9A0062D39026C12580B500415AEA/%24File/1248.pdf (dostęp w dniu 8 sierpnia 2017 r.)

[2] Tamże

Stan prawny na 8 sierpnia 2017 roku

W.K.

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.