wtorek, Maj 22, 2018

NAJNOWSZE

POZOSTAŁE

Od dnia 1 marca 2018 r. wzrosły najniższe świadczenia wypłacane przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ich kwoty podaje Prezes ZUS w Komunikacie wydanym w dniu 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i...
W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Został on opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podwyżka renty socjalnej jest jednym z zapisów porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych...
W drugiej części artykułu znajduje się odpowiedź na pytanie: Do kogo po rozwodzie  będzie należał dom wybudowany na działce jednego z byłych małżonków ?". Przypomnijmy ... Dom wybudowany wspólnie przez małżonków na działce należącej do jednego z nich nie wchodzi w...
Artykuł odpowiada na pytanie : Czy wspólnie  wybudowany dom na działce należącej do jednego z małżonków wchodzi do ich  majątku wspólnego? Majątek wspólny – co obejmuje W świetle art. 31 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) z chwilą zawarcia...
Linie papilarne są danymi biometrycznymi, które mieszczą się w definicji danych osobowych zawartej w art. 6 jeszcze obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych (Dalej UODO), gdyż z uwagi na swą niepowtarzalność stanowią cechę fizyczną osoby, umożliwiającą jej identyfikację (zob....

REDAKCJA POLECA

Jak uzyskać zwrot pożyczki udzielonej bez formy pisemnej (2)

Artykuł stanowi kontynuację tematu dotyczącego ustnej umowy pożyczki. Poprzedni artykuł z cyklu pt. Ustna umowa pożyczki - czy jest ważna ? (1) omawiał podstawowe...

Ustna umowa pożyczki – czy jest ważna ? (1)

Umowa pożyczki może zostać zawarta na piśmie (np. zwykła umowa pożyczki, umowa pożyczki z podpisem notarialnie poświadczonym, umowa pożyczki sporządzona w kancelarii notarialnej) albo...

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Podatnik nie złożył w terminie rocznego zeznania podatkowego PIT – co...

Artykuł omawia instytucję  tzw. czynnego żalu w przypadku, gdy podatnik nie złożył w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego PIT w ustawowym terminie. Złożenie PIT...