niedziela, Marzec 18, 2018

NAJNOWSZE

Kredyt hipoteczny po rozwodzie: Czy sąd może przy podziale majątku rozliczyć...

W artykule zostało omówione zagadnienie rozliczania spłaconej części kredytu hipotecznego w sprawie o podział majątku po rozwodzie. Podane zostało stanowisko Sądu Najwyższego oraz wybranych...

POZOSTAŁE

W polskim systemie prawa ustawodawca przewiduje dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych – powództwo opozycyjne i powództwo ekscydencyjne (interwencyjne). Powództwo opozycyjne, jest to powództwo, które może wytoczyć dłużnik przeciwko któremu została nadana klauzula wykonalności. W nauce i doktrynie prawa powództwo opozycyjne...
Z dniem 1 marca 2018 r. nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu przy zastosowaniu obowiązującego w tym roku wskaźnika waloryzacji. Zasady waloryzacji  emerytur i rent Zasady waloryzacji emerytur i rent zawiera art. 88 Ustawy...
Pośród przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) regulujących egzekucję świadczeń niepieniężnych znajduje się uregulowanie dotyczące tzw. zastępczego oświadczenia woli (art. 1047  k.p.c.). Zastępcze oświadczenie woli – kiedy może znajdować zastosowanie Jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu...
W artykule  została omówiona kwestia rozliczania umów w których wynagrodzenie zostało określone w kwocie nieprzekraczającej 200 zł. Czy wtedy zleceniobiorca otrzyma informację PIT- 11 ? Regulacja prawna w zakresie obowiązku przekazywania informacji PIT - 11 przez  płatnika składek Na podstawie art....
W artykule została omówiona kwestia złożenia  rocznego zeznania podatkowego PIT, gdy podatnik nie otrzymał imiennej informacji PIT – 11. Brak PIT 11 – co w takim przypadku zrobić?  Artykuł ten stanowi kontynuację artykułu: Rozliczenie roczne : PIT – 11...

REDAKCJA POLECA

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej cz. 2

Poprzedni artykuł pt. Odpowiedzialność subsydiarna w spółce jawnej - co to takiego? cz. 1 poświęcony był tematowi odpowiedzialności subsydiarnej w spółce jawnej. Dzisiaj o...

Odpowiedzialność subsydiarna w spółce jawnej – co to takiego? cz. 1

Wspólnicy spółki jawnej inaczej aniżeli wspólnicy spółek kapitałowych ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania tego podmiotu. Przepisy przewidują, że jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna. Na czym...

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (4) – turnus rehabilitacyjny

W artykule zostało omówione odliczenie od dochodu wydatku na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (wydatek nielimitowany). Przedstawione zostało także stanowisko organów podatkowych. W ramach ulgi...