niedziela, Wrzesień 23, 2018

NAJNOWSZE

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka z o.o.

Artykuł omawia  powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czym jest Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (spółka z o.o.)...

POZOSTAŁE

Działająca na rynku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może z przyczyn niezależnych od siebie stać się niewypłacalna. Wierzyciel spółki nie może przy tym czekać w nieskończoność na zapłatę zaległych płatności. Powinien podjąć stosowne  działania w kierunku odzyskania należnych kwot. Z...
Artykuł omawia wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie  III CZP 65/17. Odpowiedzialność członków zarządu a bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o. – przepisy Każdą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje jej zarząd. Z art. 299 par. 1...
Poniżej znajduje się wzór wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o rozwód.  Wzór zawiera komentarz prawny. Stan faktyczny jest fikcyjny. Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika...
Przedsiębiorca ma prawną możliwość złożenia wniosku nie tylko o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wniosku przedsiębiorcy wydaje interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w sprawie indywidualnej. Regulacja prawna Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 6...
Artykuł omawia uzyskanie alimentów na dziecko poprzez zawarcie umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego w formie aktu notarialnego.  Obowiązek alimentacyjny Z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby także wychowania. Obciąża...

REDAKCJA POLECA

Skarga na czynności komornika – obecne zasady

W artykule zostały omówione zmiany dotyczące wnoszenia skargi na czynności komornika wprowadzone po dniu 8. września 2016 roku. Od dnia 8. września 2016 r. obowiązuje...

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej została podpisana

W dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Cel ustawy...

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe w spółce z o.o.

W niniejszym artykule została omówiona kwestia ponoszenia przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania podatkowe. Przedstawione zostały poglądy w orzecznictwie sądowym....