piątek, Czerwiec 23, 2017

NAJNOWSZE

Zwolnienie od kosztów sądowych – podstawowe zasady – cz. 3

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jako wyjątek od zasady, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo...

POZOSTAŁE

Małżonkowie nie mogą podzielić swojego majątku dorobkowego, jeżeli pozostają we wspólności ustawowej. Mogą dokonać tej czynności prawnej, wtedy gdy pomiędzy nimi ustąpi wspólność majątkowa. Tak będzie między innymi w przypadku ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej - z datą podaną...
Czy małżonkowie mogą podzielić swój majątek bez wnoszenia pozwu o rozwód? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule. Jeżeli małżonkowie przed ślubem nie ustanowili interacyzy, wówczas z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy nimi ustawowa wspólność majątkowa. Tak wynika...
W pierwszej części artykułu opublikowanym pod linkiem: http://www.lexagit.pl/prawo-konsumenckie-2017-reklamacja-tytulu-rekojmi-podstawowe-zasady-1/ zostało omówione prawo konsumenta do reklamacji z tytułu rękojmi. Tematem drugiej części artykułu była procedura składania reklamacji - http://www.lexagit.pl/prawo-konsumenckie-2017-reklamacja-tytulu-rekojmi-podstawowe-zasady-2/ Trzecia cześć artykułu zawiera odpowiedź na pytanie: W jakim czasie przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na...
W dzisiejszych czasach coraz mniej jest ludzi, którzy nie korzystają z Internetu. Poprzez sieć można załatwić wiele spraw, zaczynając od wykonania przelewu internetowego, na wykupieniu wycieczki zagranicznej kończąc. Często udzielamy się na różnego rodzaju forach, na których mamy założone...
Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie aktywności w takiej właśnie postaci ma określone skutki nie tylko prawne, ale i podatkowe. Spółka cywilna – czyli jaka? Spółka cywilna w literaturze prawniczej jest prezentowana jako zupełnie odmienny typ...

REDAKCJA POLECA

Do jakich instytucji finansowych może się zwrócić dłużnik mający problem ...

W XXI wieku zdecydowanie zmieniła się ludzka mentalność. Wcześniej oczywiste było, że na zakup dóbr luksusowych, czy finansowanie wyższego standardu życia pozwalali sobie jedynie...

Kontrole ZUS – ogólne zasady

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością licznych kontroli przeprowadzanych przez różne podmioty. Jednym z podmiotów mogących przeprowadzić kontrolę jest ZUS, który może skontrolować...

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Spółka cywilna nie jest podatnikiem, a jej wspólnicy – co to...

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie aktywności w takiej właśnie postaci ma określone skutki nie tylko prawne, ale i podatkowe....