środa, Sierpień 16, 2017

NAJNOWSZE

POZOSTAŁE

W dniu 14 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.1136). Ustawa nowelizująca zmienia: 1) art. 152 Kodeksu postępowania...
Emerytura z urzędu zostanie podwyższona do kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2017 r. Jest już projekt ustawy nowelizującej. Przypomnijmy ... Z dniem 1 marca 2017 r. na mocy Ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o...
Niejednokrotnie po śmierci małżonka, drugi ze współmałżonków zmuszony jest do sprzedaży mieszkania, działki lub innej nieruchomości, które za życia małżonków były nabyte do majątku wspólnego. Taka sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka może rodzić także pewne skutki w zakresie podatku...
Artykuł omawia Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie o sygn. III CZP 18/17. Regulacja prawna Z art. 332 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia. Wyrok wydany na...
Kredyt wiązany jak już wskazuje jego nazwa jest w uproszczeniu powiązaniem dwóch typów interesów, relacji w treści jednej umowy kredytowej. Co to znaczy? Umowa kredytu wiązanego to uruchomienie środków na sfinansowanie określonego dobra, czy usług z umowy sprzedaży, którą...

REDAKCJA POLECA

Usługi audytorskie i usługo-doradcze – rozdział usług?

W dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwalona została ustawa  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie zakazu świadczenia przez...

Czym obecnie zajmuje się syndyk ?

Syndyk to osoba kojarzona przede wszystkim z bankructwami firm i osób fizycznych. To choć bardzo uproszczone skojarzenie jest prawdziwe. Rzeczywiście syndyk jest to osoba...

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Sąd Najwyższy: Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek...

Artykuł omawia Uchwalę Sądu Najwyższego (SN) w składzie 7 sędziów  z dnia 27 lipca 2017 r., w sprawie o sygn. III CZP 97/16 dotyczącą...