poniedziałek, Grudzień 18, 2017

NAJNOWSZE

Wydatki świąteczne przedsiębiorcy a koszty podatkowe 2017 (2)

W artykule została omówiona kwestia rozliczania przez przedsiębiorcę wydatków świąteczno-noworocznych na reklamę: Czy firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup dekoracji świąteczno-noworocznych, kartek...

POZOSTAŁE

Kodeks spółek handlowych reguluje łączenie się spółek w formie odrębnego tytułu IV – pt. „Łączenie, podział, przekształcenia spółek”, a dokładnie w ramach przepisów art. 491 – 527 K.s.h. Połączenie spółek prawa handlowego jest stosowane często jako formuła restrukturyzacji działalności....
Nie tylko komornik może egzekwować alimenty. Czasami organ rentowy może go w tym zastąpić.  Wierzyciel ma dwie możliwości  Wierzyciel alimentacyjny (np. matka dziecka małoletniego, dziecko pełnoletnie) może egzekwować zasądzone alimenty składając do wybranego przez siebie komornika wniosek o wszczęcie egzekucji...
Nie tylko komornik może egzekwować alimenty. Czasami pracodawca może go w tym zastąpić. Pracodawca a egzekucja alimentów? - czy to możliwe? Pracodawca a egzekucja alimentów - jakie są możliwości? W przypadku, gdy wierzyciel posiada wyrok zasądzający alimenty lub ugodę sądową z...
Artykuł omawia warunki przyznania przez Prezesa ZUS renty lub emerytury w drodze wyjątku. Zawiera regulację ustawową w tym zakresie popartą linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Zdarza się, że ubezpieczony długotrwale choruje lub osiąga wiek emerytalny, ale nie spełnia warunków z...
W dniu 24 października 2017 r. weszła w życie  Ustawa  z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. 2017. 1971). Określa ona zasady i sposób realizacji świadczenia rekompensacyjnego z tytułu...

REDAKCJA POLECA

Zgłoszenie do KRS zmiany danych spółki z o.o. – kiedy jest...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem podlegającym obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorstw jakim jest Krajowy Rejestr Sądowy. Zawiera on zarówno aktualne jak i historyczne...

Kim jest pełnomocnik, jakie są znane rodzaje pełnomocnictwa?

Poprzedni artykuł pt. Na czym polega reprezentowanie spółki? ogólnie wskazywał na czym polega reprezentowanie podmiotu. W dzisiejszym artykule więcej na temat pełnomocnika oraz prokurenta...

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wydatki świąteczne przedsiębiorcy a koszty podatkowe 2017 (2)

W artykule została omówiona kwestia rozliczania przez przedsiębiorcę wydatków świąteczno-noworocznych na reklamę: Czy firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup dekoracji świąteczno-noworocznych, kartek...