piątek, Czerwiec 23, 2017
Strona główna Autorzy Posty przez lex-admin

lex-admin

1021 POSTY 0 KOMENTARZE

Zwolnienie od kosztów sądowych – podstawowe zasady – cz. 3

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jako wyjątek od zasady, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo...

Opłaty w postępowaniu cywilnym – dalsze zasady cz.2

W poprzednim artykule była m.in. mowa o tym jakie są rodzaje opłat sądowych wnoszonych przez strony w toku postępowania cywilnego. Dzisiaj dalsze informacje w...

Koszty sądowe – zasady pokrywania przez strony

W polskim systemie prawnym przeprowadzenie sądowego postępowania cywilnego następuje co do zasady odpłatnie. Koszty sądowe są zatem bardzo istotne dla wszczynających i prowadzących postępowania. Koszty...

Ile można dorobić do renty socjalnej w okresie od 1 czerwca...

Osoba, która pobiera rentę socjalną może dorobić do niniejszego świadczenia. Nie może jednak przekroczyć granicznej kwoty przychodu. Zależy ona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,...

Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 czerwca do 31...

Emeryt lub rencista może pracować na umowę o pracę lub umowę prawa cywilnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Nie może jednak przekroczyć granicznych miesięcznych...

Rząd proponuje w 2018 r. wyższą płacę minimalną oraz minimalna stawkę...

W artykule została przedstawiona propozycja rządu dotycząca nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej  w 2018 r. Obecny stan prawny W roku 2017 minimalne wynagrodzenie...

Sprawy rodzinne 2017: Podział majątku wspólnego małżonków – w jaki sposób?

Małżonkowie nie mogą podzielić swojego majątku dorobkowego, jeżeli pozostają we wspólności ustawowej. Mogą dokonać tej czynności prawnej, wtedy gdy pomiędzy nimi ustąpi wspólność majątkowa....

Sprawy rodzinne 2017: Podział majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa –...

Czy małżonkowie mogą podzielić swój majątek bez wnoszenia pozwu o rozwód? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule. Jeżeli małżonkowie przed ślubem nie...

Prawo konsumenckie 2017: Reklamacja z tytułu rękojmi – podstawowe zasady (3)

W pierwszej części artykułu opublikowanym pod linkiem: http://www.lexagit.pl/prawo-konsumenckie-2017-reklamacja-tytulu-rekojmi-podstawowe-zasady-1/ zostało omówione prawo konsumenta do reklamacji z tytułu rękojmi. Tematem drugiej części artykułu była procedura składania reklamacji...

Czy internetowy nick lub profil na Facebooku jest dobrem osobistym Internauty?

W dzisiejszych czasach coraz mniej jest ludzi, którzy nie korzystają z Internetu. Poprzez sieć można załatwić wiele spraw, zaczynając od wykonania przelewu internetowego, na...