Author Archives: lex-admin

Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?

Napisano:

W ostatnim czasie na celowniku znaleźli się przede wszystkim oszuści podatkowi. Świadczy o tym seria zmian w przepisach podatkowych, w tym w przepisach Ustawy o podatku VAT. Utrata statusu podatnika VAT to jedna z wprowadzonych zmian. Niestety niektóre ze zmian mogą dotknąć też uczciwe podmioty. W ustawie o podatku VAT pojawił się od dnia 1 […]


Tajemnica bankowa. Kiedy bank jest zwolniony z dochowania tajemnicy bankowej?

Napisano:

Dane, które są udostępniane instytucjom bankowym przez Klientów, są chronione poprzez tajemnicę bankową. Jej funkcjonowanie jest wyrazem troski Ustawodawcy o interes jej beneficjentów. Tajemnica bankowa? – jaka jest zatem jej istota? Zacznijmy od początku – czym jest, a czego dotyczy tajemnica bankowa? Jest to ochrona informacji konfidencjonalnych, jakie zostały Bankowi jako instytucji zaufania publicznego udostępnione. […]


Paragon – jako podstawa zapisów księgowych? Faktura uproszczona?

Napisano:

W toku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest, aby zakupy wprowadzane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów miały ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednakże zgodnie z przepisami prawa ważna jest także forma udokumentowania wydatku. Oczywiście podstawowym dokumentem w takim przypadku jest faktura VAT. Czasami jednak podatnik ma tylko paragon. Czy paragon może być zatem podstawą […]


Księgi wieczyste – zasady prawne. Funkcja ochronna ksiąg wieczystych.

Napisano:

W poprzednich artykułach dużo było mowy o zawartości ksiąg wieczystych, o tym co zawierają poszczególne działy księgi wieczystej, co jest niej ujawniane. Jednakże znaczenie ksiąg wieczystych wykracza poza funkcję czysto ewidencyjną z uwagi na domniemania prawne (założenia ustawowe) wynikające z wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych. Księgi wieczyste – zasada wiarygodności ksiąg wieczystych W odniesieniu […]


Prawa ujawniane w księdze wieczystej

Napisano:

W poprzednim artykule przedstawione zostały podstawowe informacje dotycząca ksiąg wieczystych, a w szczególności zawartości każdego z działów księgi wieczystej. Ze względu na to, że każda księga wieczysta jest zbudowana na tej samej zasadzie znając generalną zawartość każdego z działów można stosunkowo szybko wyszukać interesujące nas informacje. Co jest wykazywane w księdze wieczystej? W księdze wieczystej […]


Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?

Napisano:

Już w 2012 roku Komisja Europejska przyjęła tzw. dyrektywy Seveso III (6/82/WE z 9 grudnia 1996r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi), które były równoznaczne z nowymi obowiązkami dla stosujących groźne chemikalia przedsiębiorstw. Obecnie Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć listę niebezpiecznych substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników w zakładzie pracy. W […]


Jak rozwiązać spór z operatorem telekomunikacyjnym? Może polubownie?

Napisano:

Na rynku usług w Polsce obecnych jest kilku operatorów telefonicznych oferujących określone usługi. Co robić jeśli dojdzie do sporu pomiędzy klientem a takim podmiotem? Niejednokrotnie mamy do czynienia ze sporami, w których chodzi w gruncie rzeczy o bardzo niewielkie kwoty. Jednak nawet tak niewielki spór z operatorem telekomunikacyjnym może skutkować kosztowną sprawą sądową.  Od dnia […]


Księgi wieczyste – dlaczego są tak ważne i co się w nich ujawnia?

Napisano:

Niejednokrotnie w rozmowach, także w gronie rodzinnym pojawia się temat mieszkań, domów czy działek, w szczególności w kontekście ich sprzedaży. Czasami też ktoś rzuci jakieś stwierdzenie, że przecież wszystko wynika z księgi wieczystej. Czym są zatem księgi wieczyste, jakie informacje można w nich znaleźć, oraz jakimi zasadami się rządzą – o tym w cyklu kilku […]


Uprawnienia inspektora PIP? Umowa zlecenia czy umowa o pracę?

Napisano:

Zmiany w przepisach prawa pracy z początku roku 2017 miały na celu m.in. poprawę  sytuacji osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule pt. Umowa zlecenia – zmiany od 2017 roku. Zaznaczyć przy tym należy, że formalnie kontrakty cywilnoprawne powinny być zawierane przez dwa równe sobie podmioty, przy braku podporządkowania […]


Kto może wypełnić PIT za podatnika?

Napisano:

Wszyscy podatnicy – osoby fizyczne osiągający dochody na terenie RP zobowiązane są do rozliczenia swoich zobowiązań podatkowych za poprzedni rok podatkowy.  Podatników, przy obliczaniu i wypełnianiu deklaracji podatkowych jak co roku wspomóc mogą urzędnicy skarbowy udzielający informacji telefonicznych, czy osoby działające w punktach obsługi w wybranych galeriach handlowych (24-25 marca 2017 r.). Pod koniec kwietnia […]


Copyright by LexAgit 2015-2016