Strona główna Aktualności „Bycie na kontrakcie menadżerskim” – co to oznacza w praktyce?

„Bycie na kontrakcie menadżerskim” – co to oznacza w praktyce?

318
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule wskazywaliśmy generalnie na zalety „zatrudnienia” na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Dzisiaj o pewnych minusach funkcjonowania w ramach takiej umowy.

Bycie stroną kontraktu menadżerskiego jako „pracownik” ma określone konsekwencje prawne, ale i przede wszystkim w sferze podatkowej, ubezpieczeniowej. Jeśli chodzi o sprawy podatkowe, to działalność wykonywana w ramach kontraktu menadżerskiego jest zawsze klasyfikowana jako działalność wykonywana przez daną osobę osobiście.

Bez znaczenia pozostaje również to, czy dana osoba będąc na kontrakcie menadżerskim, jednocześnie dla przykładu prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy realizuje inne umowy (np. umowę o pracę, umowy cywilnoprawne).

Zaznaczyć należy, że przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego są opodatkowane wg skali podatkowej (do kwoty łącznej 85.528 zł – stawka 18%). Powyżej w grę wchodzi stawka 32%. Przychód z tego tytułu może zostać pomniejszony jedynie o niskie koszty uzyskania (takie jakie przysługują pracownikom), jednocześnie podmiot wypłacający takie świadczenie pozostaje w tym przypadku płatnikiem podatku. Oznacza to, że zatrudniający menedżera jest zobowiązany do odliczenia podatku, pobrania go z kwoty podlegającej wypłacie na rzecz menadżera oraz do odprowadzenia na rachunek właściwego organu podatkowego.

Pod kątem składek ZUS dominuje pogląd, zgodnie, z którym składki ZUS są tutaj pobierane na zasadach analogicznych do umów zlecenia. Okoliczność, iż menadżer jednocześnie posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą niczego w tym zakresie nie zmienia.

Dodatkowo dla pewności należałoby także każdorazowo analizować, czy menadżer taki nie powinien być jednocześnie podatnikiem podatku VAT (art. 15 ustawy o podatku VAT).

Jak więc widać, zatrudnienie na kontrakcie menadżerskim jest dzisiaj coraz popularniejsze, z uwagi na istotną elastyczność takiej formy zatrudnienia, jak i możliwość negocjowania dwustronnie indywidualnych warunków zatrudnienia.

Natomiast nieco mniej korzystna jest sytuacja podatkowa oraz ubezpieczeniowa takiego podmiotu. W przypadku kontraktu menadżerskiego zatrudniony jest traktowany jako wykonujący swoją działalność osobiście, podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu na takich zasadach jak zleceniobiorca przy umowie zlecenie, a obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. Pojawić się może jeszcze dodatkowo komplikująca sytuację kwestia podatku VAT.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu  

 

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.