Podatki

Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?

Napisano:

W ostatnim czasie na celowniku znaleźli się przede wszystkim oszuści podatkowi. Świadczy o tym seria zmian w przepisach podatkowych, w tym w przepisach Ustawy o podatku VAT. Utrata statusu podatnika VAT to jedna z wprowadzonych zmian. Niestety niektóre ze zmian mogą dotknąć też uczciwe podmioty. W ustawie o podatku VAT pojawił się od dnia 1 […]

WIĘCEJ

Paragon – jako podstawa zapisów księgowych? Faktura uproszczona?

Napisano:

W toku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest, aby zakupy wprowadzane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów miały ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednakże zgodnie z przepisami prawa ważna jest także forma udokumentowania wydatku. Oczywiście podstawowym dokumentem w takim przypadku jest faktura VAT. Czasami jednak podatnik ma tylko paragon. Czy paragon może być zatem podstawą […]

WIĘCEJ

Kto może wypełnić PIT za podatnika?

Napisano:

Wszyscy podatnicy – osoby fizyczne osiągający dochody na terenie RP zobowiązane są do rozliczenia swoich zobowiązań podatkowych za poprzedni rok podatkowy.  Podatników, przy obliczaniu i wypełnianiu deklaracji podatkowych jak co roku wspomóc mogą urzędnicy skarbowy udzielający informacji telefonicznych, czy osoby działające w punktach obsługi w wybranych galeriach handlowych (24-25 marca 2017 r.). Pod koniec kwietnia […]

WIĘCEJ

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej od 1.01.2017

Napisano:

Przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) umożliwiają przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracowników zawieszenie działalności gospodarczej. Nie musi on przy tym uzasadniać swojej decyzji, a okres zawieszenia to okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jakie są jednak skutki […]

WIĘCEJ

Czy potrzebny jest ważny e-podpis?

Napisano:

Początek roku to także początek rozliczeń podatkowych za poprzedni rok podatkowy. Niektóre z zeznań podatkowych trzeba złożyć już do końca stycznia. Z tego powodu przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 5 osób i biura rachunkowe powinny już teraz sprawdzić, czy posiadają ważny kwalifikowany certyfikat umożliwiający podpisanie deklaracji podatkowych podpisem elektronicznym. Wprawdzie obywatele RP nie są zbyt skłonni […]

WIĘCEJ

Split payment – co to takiego?

Napisano:

Jednym ze sposobów mających zmniejszyć lukę podatkową w podatku od towarów i usług (VAT) ma być wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów mechanizmu split payment, czyli metody podzielonej płatności w rozliczeniach VAT. W takiej sytuacji Ministerstwo Finansów zrezygnowałoby z centralnego rejestru faktur. W przypadku wprowadzenia tej metody rozliczenia faktura byłaby rozdzielona na kwotę netto oraz kwotę podatku […]

WIĘCEJ

Podmioty powiązane kapitałowo – korzystne zmiany definicji od 2017 r.

Napisano:

Nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (teksty jedno. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) wynikająca z ustawy z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z […]

WIĘCEJ

Opłata reprograficzna a podatek VAT

Napisano:

W dniu 9 grudnia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sprawa I FSK 1740/13) przychylił się w całości do stanowiska Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, w temacie opodatkowania VAT tzw. opłaty reprograficznej. Co to jest opłata reprograficzna? Opłata reprograficzna generalnie wynika z art. 20 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach […]

WIĘCEJ

W jakim systemie rejestracja unijnych eksporterów?

Napisano:

Od dnia 1 stycznia 2017 roku do działań Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) został dołączony System zarejestrowanych eksporterów (REX). W związku z tym nie uległy zmianom zasad ustalania pochodzenia towarów, a jedynie metoda ich dokumentowania. System ten działa poprzez oświadczenia o pochodzeniu towaru sporządzane przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców. Podstawą działania systemu […]

WIĘCEJ

Jakie ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm?

Napisano:

W dniu 30 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1933 została opublikowana Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa ta czasami określana jest jako tzw. mała ustawa o innowacyjności. Ustawa ta to właściwie nowelizacja ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa ta wprowadza […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016