Dochodowy – osoby fizyczne

Kto może wypełnić PIT za podatnika?

Napisano:

Wszyscy podatnicy – osoby fizyczne osiągający dochody na terenie RP zobowiązane są do rozliczenia swoich zobowiązań podatkowych za poprzedni rok podatkowy.  Podatników, przy obliczaniu i wypełnianiu deklaracji podatkowych jak co roku wspomóc mogą urzędnicy skarbowy udzielający informacji telefonicznych, czy osoby działające w punktach obsługi w wybranych galeriach handlowych (24-25 marca 2017 r.). Pod koniec kwietnia […]

WIĘCEJ

Podmioty powiązane kapitałowo – korzystne zmiany definicji od 2017 r.

Napisano:

Nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (teksty jedno. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) wynikająca z ustawy z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z […]

WIĘCEJ

Jakie ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm?

Napisano:

W dniu 30 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1933 została opublikowana Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa ta czasami określana jest jako tzw. mała ustawa o innowacyjności. Ustawa ta to właściwie nowelizacja ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa ta wprowadza […]

WIĘCEJ

Nowa ulga inwestycyjna dla firm

Napisano:

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło nowy projekt przewidujący nową ulgę inwestycyjną dla przedsiębiorców (podatników PIT i CIT). Nowa ulga inwestycyjna miałaby polegać na tym, że przedsiębiorca miałby możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń, których wartość wynosi od 10 do 100 tys. zł. Tym samym doszłoby do rozszerzenie zakresu jednorazowej amortyzacji środków […]

WIĘCEJ

Uproszczenia w podatkach zgodnie z Konstytucją dla biznesu

Napisano:

Z ostatnich zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że w najbliższym czasie planowanych jest szereg zmian w zakresie podatków, wynikających z tzw. Konstytucji dla biznesu. Uproszczenia w podatkach mają objąć przede wszystkim działania firm jednoosobowych jak i mikrofirm. W tej tzw. konstytucji dla biznesu założono, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dochód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia […]

WIĘCEJ

EKSPERT LEXAGIT.PL: Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi – dlaczego warto ją mieć?

Napisano:

Jak już wskazywano począwszy od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych a zasadniczo wymogów sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Obowiązek sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczy jak sama nazwa wskazuje podmiotów powiązanych. Głównym celem tej dokumentacji jest uzasadnienie, że pomimo istniejących powiązań pomiędzy podmiotami (kapitałowych, zarządczo-kontrolnych, majątkowych […]

WIĘCEJ

Czy ryczałt za używanie samochodu obejmuje także paliwo?

Napisano:

Często zdarza się, że zatrudniony w danym podmiocie pracownik uzyskuje – dla realizacji obowiązków pracowniczych – prawo do korzystania z samochodu służbowego. Pracownik może także uzyskać formalnie zgodę swojego pracodawcy na wykorzystywanie ww. pojazdu dla swoich celów prywatnych, nie związanych  z realizacją obowiązków pracowniczych. Przez długi czas były w tym zakresie wątpliwości dotyczące w szczególności […]

WIĘCEJ

Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika – także kosztem podatkowym

Napisano:

Taki wniosek wynika z interpretacji  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN. W interpretacji tej stwierdzono, że „Wykupywane świadczenia w postaci pakietów medycznych stanowią koszty podatkowe niezależnie od tego, czy dotyczą one samego pracownika, czy też członków jego najbliższej rodziny”. Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła spółka przedstawiając stosunkowo […]

WIĘCEJ

Ceny transferowe – rewolucja w dokumentacji cen transferowych

Napisano:

Ceny transferowe są w ostatnim czasie szczególnie często przedmiotem także publicznej debaty. Przypisuje się im współcześnie szereg różnych funkcji. Ich wpływ nie tylko jest dostrzegalny w funkcjonowaniu określonej jednostki gospodarczej, ale i całej gospodarki. Zacznijmy od tego, czym są ceny transferowe…. W uproszczeniu należy przyjąć, iż ceny transferowe to specjalna kategoria cen, po której przedsiębiorstwo […]

WIĘCEJ

Jak rozliczyć zakup i eksploatacje samochodu firmowego?

Napisano:

Zakup samochodu firmowego jest marzeniem każdego przedsiębiorcy. Dysponowanie autem to wygoda, zwłaszcza gdy specyfika działalności wymaga np. odbywania podróży na spotkania biznesowe, czy do domów kontrahentów. Okazuje się jednak, że zakupienie samochodu firmowego może wywołać określone konsekwencje prawne natury typowo rozliczeniowej. Zacznijmy od tego, że zakup samochodu firmowego musi być zaewidencjonowany…. Na początku trzeba wyraźnie […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016