Inne

Czy potrzebny jest ważny e-podpis?

Napisano:

Początek roku to także początek rozliczeń podatkowych za poprzedni rok podatkowy. Niektóre z zeznań podatkowych trzeba złożyć już do końca stycznia. Z tego powodu przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 5 osób i biura rachunkowe powinny już teraz sprawdzić, czy posiadają ważny kwalifikowany certyfikat umożliwiający podpisanie deklaracji podatkowych podpisem elektronicznym. Wprawdzie obywatele RP nie są zbyt skłonni […]

WIĘCEJ

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w spółce cywilnej?

Napisano:

Od dawna kwestią sporną pozostaje podmiotowość spółki cywilnej w podatku od nieruchomości. Orzecznictwo wypracowało dwa różne stanowiska w tej sprawie. Z części orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, a podatnikami tego podatku są tylko jej wspólnicy. Tezę tą potwierdzają takie wyroki jak wyroki: – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w […]

WIĘCEJ

Podatek rolny w 2017 roku?

Napisano:

Każda osoba mieszkająca na terenie naszego kraju jest świadoma, że w Polsce rozróżnia się kilka rodzajów podatków. Najbardziej znanymi podatkami są podatki dochodowe tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Często wymienia się podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek od spadków i darowizn. Tymczasem takie rodzaje […]

WIĘCEJ

Jaki podatek od darowizny przekazanej przez syna?

Napisano:

Większość podatników jest świadoma, że darowizny dokonywane w ramach najbliższej rodziny już od jakiegoś czasu są zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Podatek od darowizny – zwolnienie z art. 4a Ustawy o podatku do spadków i darowizn   Pamiętać należy, że zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od […]

WIĘCEJ

Informacja podatkowa – gdzie jej szukać?

Napisano:

Resort finansów chce, aby wiedza o podatkach była bardziej dostępna dla każdego podatnika. Warto wiedzieć skąd czerpać wiedzę o podatkach lub jak złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Informacja podatkowa jest bowiem niezbędna praktycznie dla każdego podatnika. Każdego dotyczy w taki czy inny sposób. Podatnicy mogą skorzystać z informacji podatkowej za pomocą stron […]

WIĘCEJ

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za składki ZUS

Napisano:

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa za zobowiązania podatkowe zbywcy. Jednak oprócz podatków, najczęstszymi stałymi zobowiązaniami przedsiębiorcy pozostają składki ZUS. Zatem kupując przedsiębiorstwo należy się zastanowić także nad ewentualną odpowiedzialnością za nieuregulowane przez zbywcę składki ubezpieczeniowe dotyczące zatrudnionych przez niego ludzi (chodzi o zatrudnienie na różnych podstawach prawnych). Odpowiedzialność za składki […]

WIĘCEJ

Czy nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za zaległości publicznoprawne zbywcy

Napisano:

Czasami rozwój firmy wiąże się czy wymaga nabycia przedsiębiorstwa innego podmiotu. Zwykle nabycie przedsiębiorstwa (definicja przedsiębiorstwa) poprzedza przeprowadzenie badania prawnego/finansowego, które powinno dać odpowiedź na temat tego czy przeszłość podmiotu może kryć jakieś niespodzianki. Istotne jest w tym zakresie ustalenie czy nabywca takiego konglomeratu składników może kiedyś zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za zobowiązania, które […]

WIĘCEJ

Pożyczka niezgłoszona do opodatkowania – jaki podatek od czynności cywilnoprawnych

Napisano:

W dniu 26 sierpnia 2016 r. NSA w sprawie o sygn. II FSK 2026/14 wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki, która wbrew obowiązkowi prawnemu nie została zgłoszona do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stan faktyczny jakim zajmował się NSA można zaliczyć raczej do często spotykanych. Otóż w toku postępowania kontrolnego […]

WIĘCEJ

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zmarłego – jak to wygląda?

Napisano:

Podatki to chyba ostatnia sprawa, o której myślą spadkobiercy po śmierci bliskiej osoby. Czasami jednak i śmierć osoby bliskiej rodzi pewne reperkusje podatkowe. W tym m.in. możliwa jest odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zmarłego. Co jednak mówią na temat  przepisy? Generalnie z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednol. Dz. U. […]

WIĘCEJ

Przekształcenie przedsiębiorcy a zezwolenie na skład podatkowy

Napisano:

W dniu 30 sierpnia 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (IBPP4/4513-194/16-1/PK) wyjaśnił czy przedsiębiorca prowadzący stację benzynową planujący przekształcić firmę w spółkę z o.o. zachowa dotychczasowe zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych. Stan faktyczny dotyczył wnioskodawcy wykonującego działalność w zakresie sprzedaży detalicznej paliw płynnych i sprzedaży akcesoriów we wskazanych sklepach przy stacjach […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016