Inne

Jak podarować mieszkanie bez podatku?

Napisano:

Przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednol. Dz. U. z 2016 r. poz. 205) zawierają regulacje umożliwiające darowiznę mieszkania (lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) bez podatku.  Jak podarować mieszkanie bez podatku? – poniżej kilka informacji w tym zakresie. Jak podarować mieszkanie bez […]

WIĘCEJ

Jak darować pieniądze bez podatku?

Napisano:

Nieraz pojawia się potrzeba wsparcia bliskich nam lub zaprzyjaźnionych osób określoną kwotą pieniężną. Oczywiście wsparcie takie może mieć charakter zwrotny, wówczas wykorzystać można np. umowę pożyczki, czasami jednak chodzi o przekazanie pieniędzy bez obowiązku ich zwrotu czyli darowiznę. Darowizna czy to pieniędzy czy nieruchomości czy tylko określonych sprzętów generalnie wiąże się z koniecznością uregulowania podatku […]

WIĘCEJ

Świadczenie alimentacyjne to nie darowizna

Napisano:

Normalną sytuacją jest wspieranie przez rodziców dzieci, w tym w szczególności dzieci studiujących. Pojawić się może zatem pytanie czy wsparcie finansowe pełnoletnich dzieci to darowizna na ich rzecz, która na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) powinna […]

WIĘCEJ

Kupujesz w internecie – uważaj na podatek od czynności cywilnoprawnych

Napisano:

Planując zakup w internecie na popularnych serwisach aukcyjnych trzeba pamiętać, że niekiedy taka transakcja będzie się wiązała z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych – i to przez kupującego. Zakup w internecie – stawki podatku Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności […]

WIĘCEJ

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową bez podatku od czynności cywilnoprawnych – kolejne korzystne orzeczenie WSA

Napisano:

W wyroku z dnia 29 stycznia 2016 r. sygn. akt VIII SA/Wa 363/15 WSA w Warszawie uznał, że przekształcenie spółki z o.o. w komandytową nie powoduje obowiązku poboru przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych – nawet wówczas kiedy część majątku spółki przekształcanej nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Uzasadnienie ww. orzeczenia nie ukazało sie jeszcze, jednakże […]

WIĘCEJ

Zmiany w interpretacjach podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

Napisano:

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie m.in. zmiany do Ordynacji Podatkowej – także w zakresie interpretacji indywidualnych oraz ogólnych. Cześć z nich wynika z ustawy z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649) oraz ustawy z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej […]

WIĘCEJ

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe – najciekawsze orzeczenia (cz. 2)

Napisano:

W jednym z ostatnich artykułów była mowa o zasadach odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe podmiotu. Dzisiaj czas na kilka orzeczeń sądowych tj. konkretnie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, których celem jest przybliżenie zasad tej odpowiedzialności: „1. Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki ma charakter obiektywny, tj. zależy od okoliczności […]

WIĘCEJ

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe – zasada oraz najciekawsze orzeczenia (cz. 1)

Napisano:

Za najbardziej bezpieczne uważa się generalnie prowadzenie działalności gospodarczej w formule spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub też spółki akcyjnej. Podstawowy argument to brak odpowiedzialności osobistej wspólników i jej ograniczenie do majątku spółki. Czasami jednak włodarze spółek kapitałowych zapominają o art. 116 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ww. przepisem „§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną […]

WIĘCEJ

Zapłaciłeś podatek od sprzedaży odziedziczonych akcji czy udziałów? Możesz wystąpić o zwrot podatku

Napisano:

Jeśli w przeszłości odziedziczyłeś jakieś udziały lub akcje albo inne papiery wartościowe a potem je sprzedałeś płacąc podatek – to ostatnia uchwała NSA daje ci szanse na odzyskanie podatku. O co chodzi z tą uchwałą NSA i czy faktycznie istnieje możliwość odzyskania podatku  – o to nasz portal zapytał eksperta z zakresu prawa podatkowego mec. […]

WIĘCEJ

Kara umowna na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy najmu z podatkiem VAT – stanowisko NSA

Napisano:

W dniu 10 czerwca 2014 r NSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I FSK 981/13, w którym wskazał, że kara umowna płacona przez najemcę na rzecz wynajmującego, w sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy najmu powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyrok ten został wydany w odpowiedzi na zapytanie spółki prowadzącej sieć super- i […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016