VAT

Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?

Napisano:

W ostatnim czasie na celowniku znaleźli się przede wszystkim oszuści podatkowi. Świadczy o tym seria zmian w przepisach podatkowych, w tym w przepisach Ustawy o podatku VAT. Utrata statusu podatnika VAT to jedna z wprowadzonych zmian. Niestety niektóre ze zmian mogą dotknąć też uczciwe podmioty. W ustawie o podatku VAT pojawił się od dnia 1 […]

WIĘCEJ

Paragon – jako podstawa zapisów księgowych? Faktura uproszczona?

Napisano:

W toku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest, aby zakupy wprowadzane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów miały ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednakże zgodnie z przepisami prawa ważna jest także forma udokumentowania wydatku. Oczywiście podstawowym dokumentem w takim przypadku jest faktura VAT. Czasami jednak podatnik ma tylko paragon. Czy paragon może być zatem podstawą […]

WIĘCEJ

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej od 1.01.2017

Napisano:

Przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) umożliwiają przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracowników zawieszenie działalności gospodarczej. Nie musi on przy tym uzasadniać swojej decyzji, a okres zawieszenia to okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jakie są jednak skutki […]

WIĘCEJ

Split payment – co to takiego?

Napisano:

Jednym ze sposobów mających zmniejszyć lukę podatkową w podatku od towarów i usług (VAT) ma być wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów mechanizmu split payment, czyli metody podzielonej płatności w rozliczeniach VAT. W takiej sytuacji Ministerstwo Finansów zrezygnowałoby z centralnego rejestru faktur. W przypadku wprowadzenia tej metody rozliczenia faktura byłaby rozdzielona na kwotę netto oraz kwotę podatku […]

WIĘCEJ

Opłata reprograficzna a podatek VAT

Napisano:

W dniu 9 grudnia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sprawa I FSK 1740/13) przychylił się w całości do stanowiska Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, w temacie opodatkowania VAT tzw. opłaty reprograficznej. Co to jest opłata reprograficzna? Opłata reprograficzna generalnie wynika z art. 20 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach […]

WIĘCEJ

Faktury elektroniczne, alternatywa dla faktur papierowych?

Napisano:

Podatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani do przechowywania wystawionych przez siebie i otrzymanych od kontrahentów faktur. W związku z tym, w zależności od branży może to być równoznaczne z przechowywaniem dużej ilości dokumentów. Zobowiązani do kompletowania i przetrzymywania tego typu dokumentów mogą zostać odciążeni poprzez opcję ich gromadzenia w formie elektronicznej. Oczywiście w […]

WIĘCEJ

Kasy fiskalne w 2017 r.- dobre wiadomości dla prawników, doradców podatkowych i lekarzy

Napisano:

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2177 w dniu 28 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to – podobnie jak rozporządzenia wydawane do tej pory ma charakter roczny a zatem odnosi się do warunków zwolnienia […]

WIĘCEJ

EXPERT LEXAGIT.PL: Rejestracja VAT po 1 stycznia 2017 r.? Zmiany, zmiany, zmiany

Napisano:

Zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o VAT (była o tym mowa w jednym z ostatnich artykułów) wprowadzają m.in. istotne innowacje, jeśli chodzi o rejestrację VAT po 1 stycznia 2017 r. Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, każdy podatnik musi przemyśleć swój statut jako podatnika VAT. W niektórych sytuacjach same przepisy nakładają obowiązek rozliczania podatku VAT […]

WIĘCEJ

Co w zmienionej ustawie o VAT? VAT od 2017 r.

Napisano:

W końcu, po wielu zapowiedziach Sejm 1 grudnia 2016 roku uchwalił tzw. „dużą” nowelizację ustawy o VAT. Ustawa ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku i wprowadza wiele zmian przez co warto zapoznać się z nimi przed okresem obowiązywania. Zmiany są wprowadzane głównie ze względu na potrzebę ograniczenia nadużyć jak i uszczelnienia poboru VAT. […]

WIĘCEJ

Najem przy wspólności majątkowej małżeńskiej a podatek VAT

Napisano:

W jednej z ostatnich interpretacji podatkowych – organy podatkowe zajmowały się tematem wydaje się dość często spotykanym w praktyce. Otóż wnioskodawczyni zadała organowi podatkowemu pytanie czy w przypadku, w którym jedynie mąż podatniczki zawrze umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości (całej lub jej części), która jest objęta wspólnością majątkową małżeńską będzie ona osiągała obrót podlegający podatkowi […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016