Prawo cywilne

Tajemnica bankowa. Kiedy bank jest zwolniony z dochowania tajemnicy bankowej?

Napisano:

Dane, które są udostępniane instytucjom bankowym przez Klientów, są chronione poprzez tajemnicę bankową. Jej funkcjonowanie jest wyrazem troski Ustawodawcy o interes jej beneficjentów. Tajemnica bankowa? – jaka jest zatem jej istota? Zacznijmy od początku – czym jest, a czego dotyczy tajemnica bankowa? Jest to ochrona informacji konfidencjonalnych, jakie zostały Bankowi jako instytucji zaufania publicznego udostępnione. […]

WIĘCEJ

Księgi wieczyste – zasady prawne. Funkcja ochronna ksiąg wieczystych.

Napisano:

W poprzednich artykułach dużo było mowy o zawartości ksiąg wieczystych, o tym co zawierają poszczególne działy księgi wieczystej, co jest niej ujawniane. Jednakże znaczenie ksiąg wieczystych wykracza poza funkcję czysto ewidencyjną z uwagi na domniemania prawne (założenia ustawowe) wynikające z wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych. Księgi wieczyste – zasada wiarygodności ksiąg wieczystych W odniesieniu […]

WIĘCEJ

Prawa ujawniane w księdze wieczystej

Napisano:

W poprzednim artykule przedstawione zostały podstawowe informacje dotycząca ksiąg wieczystych, a w szczególności zawartości każdego z działów księgi wieczystej. Ze względu na to, że każda księga wieczysta jest zbudowana na tej samej zasadzie znając generalną zawartość każdego z działów można stosunkowo szybko wyszukać interesujące nas informacje. Co jest wykazywane w księdze wieczystej? W księdze wieczystej […]

WIĘCEJ

Jak rozwiązać spór z operatorem telekomunikacyjnym? Może polubownie?

Napisano:

Na rynku usług w Polsce obecnych jest kilku operatorów telefonicznych oferujących określone usługi. Co robić jeśli dojdzie do sporu pomiędzy klientem a takim podmiotem? Niejednokrotnie mamy do czynienia ze sporami, w których chodzi w gruncie rzeczy o bardzo niewielkie kwoty. Jednak nawet tak niewielki spór z operatorem telekomunikacyjnym może skutkować kosztowną sprawą sądową.  Od dnia […]

WIĘCEJ

Księgi wieczyste – dlaczego są tak ważne i co się w nich ujawnia?

Napisano:

Niejednokrotnie w rozmowach, także w gronie rodzinnym pojawia się temat mieszkań, domów czy działek, w szczególności w kontekście ich sprzedaży. Czasami też ktoś rzuci jakieś stwierdzenie, że przecież wszystko wynika z księgi wieczystej. Czym są zatem księgi wieczyste, jakie informacje można w nich znaleźć, oraz jakimi zasadami się rządzą – o tym w cyklu kilku […]

WIĘCEJ

Przedawnienie roszczeń – możliwie zmiany w Kodeksie cywilnym?

Napisano:

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości planuje szerokie zmiany w zakresie terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Zmiany te powinny objąć nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego lecz także i przepisy postępowania cywilnego. Co proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości? Jak można się dowiedzieć z oficjalnego komunikatu MS zmiany mają iść w kilku kierunkach. Najważniejsze z nich to: Planuje się wprowadzenie zasady zgodnie z […]

WIĘCEJ

Jak powstaje hipoteka?

Napisano:

Podstawowe informacje na temat hipoteki zawierał jeden z poprzednich artykułów. Dzisiaj dalsza część informacji dotyczących tej instytucji. Rodzaje hipotek Hipoteka może powstać albo w drodze czynności prawnej (umowy) – mówimy wtedy o hipotece umownej albo na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu – wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu […]

WIĘCEJ

Hipoteka – co to jest i na czym polega?

Napisano:

Często w rozmowach czy w artykułach pojawia się stwierdzenie, że ktoś ma hipotekę na mieszkaniu czy domu. Czasami nie do końca jest jasne na czym hipoteka polega. Czym jest zatem hipoteka, po co się ją ustanawia i jakie są jej skutki? Hipoteka – co to jest? Hipoteka jest instytucją służącą zabezpieczeniu wykonania zobowiązań pieniężnych. Hipoteka […]

WIĘCEJ

Czym rożni się odpowiedzialność na zasadzie ryzyka od odpowiedzialności na zasadzie winy?

Napisano:

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą są nastawieni na uzyskanie jak największych zysków przy jak najmniejszym koszcie. Jednak ich działania muszą mieścić się w ramach porządku prawnego, w którym funkcjonują. Ponadto przedsiębiorcy odpowiadają za swoje działania, a więc w przypadku złamania prawa ponoszą konsekwencje przewidziane prawem. Mowa tu oczywiście o tym, że odpowiadają oni za swoje aktywności […]

WIĘCEJ

Zaległe alimenty. Jak dochodzić zaległych alimentów?

Napisano:

Alimenty to świadczenia szczególne z wielu powodów. Ich podstawowym celem jest zabezpieczenie egzystencji, warunków utrzymania osobom, na rzecz których mają być płacone. W praktyce alimenty zabezpieczają interes zwłaszcza małoletnich dzieci, młodzieży uczącej się, na wypadek, gdyby jeden z rodziców uchylał się naturalnie od partycypowania w kosztach ich utrzymania oraz wychowania. W praktyce mimo zasądzenia alimentów, […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016