Prawo gospodarcze

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej od 1.01.2017

Napisano:

Przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) umożliwiają przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracowników zawieszenie działalności gospodarczej. Nie musi on przy tym uzasadniać swojej decyzji, a okres zawieszenia to okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jakie są jednak skutki […]

WIĘCEJ

Kontrola ZUS? Jak właściwie się do niej przygotować?

Napisano:

Przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej poddawani są  licznym kontrolom przez organy państwowe, w tym przez ZUS. W trakcie kontroli ZUS ocenie podlega w szczególności rzetelność i prawidłowość wykonywania zadań i obowiązków w ramach ubezpieczeń społecznych jako płatników składek. Jak właściwie przygotować się do takiej kontroli ZUS i w jaki sposób jest ona przeprowadzana?. To […]

WIĘCEJ

Jak działa dropshipping?

Napisano:

Nie zawsze mamy pewność, czy podejmowana przez nas działalność handlowa odniesie sukces. Z tego też powodu przed jej podjęciem poszukuje się najbardziej opłacalnego modelu takiej działalności. Rozwiązaniem dla niektórych może być model dropshipping (lub Drop Shipment). W tej opcji sprzedawca towaru przez internet przerzuca proces wysyłki towaru na dostawcę. Zatem sklep internetowy ogranicza się w […]

WIĘCEJ

Funkcjonowanie spółki córki od strony prawnej i podatkowej

Napisano:

Obecnie spółki funkcjonują w różnych postaciach. Często zdarza się, że już w miarę dobrze prosperująca spółka decyduje się na powołanie kolejnego podmiotu w swojej strukturze, nierzadko od siebie zależnego, tzw. spółki córki. Ta pierwsza zaś dalej istnieje, jako typowa spółka matka. Spółka matka – czyli kto? Spółkę matkę najprościej jest rozpoznać przez pryzmat jej podstawowych […]

WIĘCEJ

„Bycie na kontrakcie menadżerskim” – co to oznacza w praktyce?

Napisano:

W poprzednim artykule wskazywaliśmy generalnie na zalety „zatrudnienia” na podstawie kontraktu menedżerskiego. Dzisiaj o pewnych minusach funkcjonowania w ramach takiej umowy. Bycie stroną kontraktu menadżerskiego jako „pracownik” ma określone konsekwencje prawne, ale i przede wszystkim w sferze podatkowej, ubezpieczeniowej. Jeśli chodzi o sprawy podatkowe, to działalność wykonywana w ramach kontraktu menadżerskiego jest zawsze klasyfikowana jako […]

WIĘCEJ

5 najważniejszych etapów w procedurze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością – BEZPŁATNY PORADNIK do pobrania

Napisano:

  Każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członka zarządu takiej spółki zapewne interesuje to, jak sprawie i skutecznie przejść przez etap dofinansowania Spółki lub też sprzedaży całego pakietu udziałów. Moment ten jest newralgiczny, warto więc przeprowadzić go w sposób gwarantujący bezpieczeństwo prawne. Jakie jest 5 najważniejszych etapów w procedurze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona […]

WIĘCEJ

Kontrakt menadżerski a obowiązek podatkowy, ubezpieczeniowy?

Napisano:

Elastyczne formy zatrudnienia to rozwiązanie, które współcześnie cieszy się sporym zainteresowaniem. Kiedyś za elastyczne formy zatrudnienia uznawano głównie pracę zdalną, czy wykonywaną w ramach umów cywilnoprawnych. Obecnie do tego grona zalicza się także działalność zawodową realizowaną w formie tele – pracy, czy i w ramach kontraktu menadżerskiego. Ten ostatni jest coraz powszechniejszy, chociaż dla wielu […]

WIĘCEJ

Sukcesja w firmach rodzinnych. Czy będzie ustawa o sukcesji w firmach rodzinnych?

Napisano:

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad rozwiązaniem problemów dotyczących sukcesji w firmach rodzinnych. Tempo prac pozwala przypuszczać, że projekt ustawy będzie już gotowy w styczniu 2017 roku. Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy wprowadzi do porządku prawnego instytucję prokurenta spadkowego. Generalnie będzie to prokurent mortis causa, czyli pełnomocnik który zostanie wpisany w CEiDG, a po śmierci przedsiębiorcy […]

WIĘCEJ

Spółka-córka, kiedy opłacalne jest jej założenie?

Napisano:

W dzisiejszych czasach wielu szczególnie młodych ludzi, decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Spowodowane jest to chęcią zdobycia cennego doświadczenia, czy posiadaniem pomysłu, który ma przynieść zyski. Przyszły przedsiębiorca może mieć w szczególności problem jaką wybrać formę prowadzenia działalności. W Polsce istnieją generalnie trzy formy. Mianowicie, można prowadzić działalność jako osoba fizyczna, osoba prawna, lub […]

WIĘCEJ

Utrwalona praktyka interpretacyjna – nowe pojęcie w działalności gospodarczej

Napisano:

W dniu 30 grudnia 2016 r. w Dz. U. poz. 2255 opublikowana została Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta wprowadza całą masę zmian do przepisów prawa w tym także do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016