Działalność gospodarcza

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej od 1.01.2017

Napisano:

Przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) umożliwiają przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracowników zawieszenie działalności gospodarczej. Nie musi on przy tym uzasadniać swojej decyzji, a okres zawieszenia to okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jakie są jednak skutki […]

WIĘCEJ

5 najważniejszych etapów w procedurze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością – BEZPŁATNY PORADNIK do pobrania

Napisano:

  Każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członka zarządu takiej spółki zapewne interesuje to, jak sprawie i skutecznie przejść przez etap dofinansowania Spółki lub też sprzedaży całego pakietu udziałów. Moment ten jest newralgiczny, warto więc przeprowadzić go w sposób gwarantujący bezpieczeństwo prawne. Jakie jest 5 najważniejszych etapów w procedurze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona […]

WIĘCEJ

Sukcesja w firmach rodzinnych. Czy będzie ustawa o sukcesji w firmach rodzinnych?

Napisano:

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad rozwiązaniem problemów dotyczących sukcesji w firmach rodzinnych. Tempo prac pozwala przypuszczać, że projekt ustawy będzie już gotowy w styczniu 2017 roku. Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy wprowadzi do porządku prawnego instytucję prokurenta spadkowego. Generalnie będzie to prokurent mortis causa, czyli pełnomocnik który zostanie wpisany w CEiDG, a po śmierci przedsiębiorcy […]

WIĘCEJ

Utrwalona praktyka interpretacyjna – nowe pojęcie w działalności gospodarczej

Napisano:

W dniu 30 grudnia 2016 r. w Dz. U. poz. 2255 opublikowana została Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta wprowadza całą masę zmian do przepisów prawa w tym także do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst […]

WIĘCEJ

5 kroków do założenia działalności gospodarczej

Napisano:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na pewno ma wiele zalet. W porównaniu do pracy na etacie, własna firma jest szansą na większe zyski, daje poczucie większego rozwoju zawodowego, staje się wyzwaniem. Wielu ludzi, którzy prowadzą własne biznesy, sądzi, że czują się bardziej zawodowo spełnieni, doceniają to, że pracują „na swoim”, mają realny wpływ na podejmowane kierunki […]

WIĘCEJ

Jakie zmiany w ustawie o rachunkowości od 2017 r.?

Napisano:

Rząd RP przygotował nowelizację ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy znajdą zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 roku. Ten rządowy projekt nowelizacji w Sejmie znalazł się w dniu 17 listopada tego roku, natomiast 18 listopada skierowany został do Komisji Finansów Publicznych. Projektowane zmiany w ustawie o rachunkowości od 2017 […]

WIĘCEJ

Czy małżonek przedsiębiorcy odpowiada za długi wynikające z tej działalności

Napisano:

W Polsce zawieranie pomiędzy małżeństwami małżeńskich umów majątkowych, popularnie zwanych intercyzami należy mimo wszystko dalej do rzadkości. Brak takiej umowy sprawia, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. małżeńska wspólność majątkowa. Zwykle małżonkowie nie poświęcają tej kwestii większej uwagi, aż do momentu kiedy staje się ona źródłem poważnych problemów. W pewnym momencie może się […]

WIĘCEJ

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji? na czym ono polega?

Napisano:

Każdy ma świadomość czym jest konkurencja. Pojęcie to jest powszechnie znane i stanowi nieodłączny element wolnego rynku. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest szczególnie istotne. Ma bowiem na celu wspomaganie i popieranie uczciwego biznesu i zabezpieczanie pracodawców przed nielojalnymi pracownikami. Należy wyjaśnić, że pod słowem konkurencja rozumie się dążenie wielu niezależnych przedsiębiorców do zdobycia tych samych osiągnięć […]

WIĘCEJ

Czy warto skorzystać z zewnętrznego finansowania prowadzenia działalności małych i średnich firm?

Napisano:

Nie ulega wątpliwości, że małe i średnie firmy w Polsce stanowią podstawę działalności gospodarczej. Tutaj szczególnie liczą się niewielkie firmy rodzinne oraz lokalne biznesy, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Jednak, jak łatwo sobie wyobrazić, rzeczywistość małych i średnich przedsiębiorców nie zawsze jest różowa. Szczególnie ciężkie może okazać się pozyskanie kapitału niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa, a niejednokrotnie jest […]

WIĘCEJ

Kiedy i wobec kogo orzeka się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Napisano:

Bezskuteczna egzekucja należności od dłużnika nie oznacza, że wierzyciel pozostaje bez środków do walki z nieuczciwym kontrahentem. Jedną z możliwości, jakimi dysponuje wierzyciel wobec dłużnika w takim przypadku jest wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to opcja wciąż niedoceniana i rzadko wykorzystywana przez wierzycieli, warto jednak zwrócić na nią uwagę, gdyż […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016