Transformacje

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową bez podatku od czynności cywilnoprawnych – kolejne korzystne orzeczenie WSA

Napisano:

W wyroku z dnia 29 stycznia 2016 r. sygn. akt VIII SA/Wa 363/15 WSA w Warszawie uznał, że przekształcenie spółki z o.o. w komandytową nie powoduje obowiązku poboru przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych – nawet wówczas kiedy część majątku spółki przekształcanej nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Uzasadnienie ww. orzeczenia nie ukazało sie jeszcze, jednakże […]

WIĘCEJ

5 powodów, dla których warto przekształcić jednoosobowa działalność w spółkę

Napisano:

Wielu przedsiębiorców prowadzi dobrze prosperujące firmy w formule jednoosobowej działalności gospodarczej. Firmy te posiadają niejednokrotnie duże obroty, wielu pracowników, duże przychody, które właściciele rozliczają jako osoby prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Warto jednak popatrzeć na prowadzoną firmę w dłuższej perspektywie czasowej i zastanowić się nad jej przekształceniem. Jakie są zalety przemawiające za takim przekształceniem? Po pierwsze […]

WIĘCEJ

Umowa pośrednictwa – ważny skutek, czy staranne działanie?

Napisano:

Dyskusja nad kwestią, czy umowa pośrednictwa jest umową skutku, czy starannego działania trwa prawdopodobnie co najmniej tak długo, jak długo w polskim porządku prawnym funkcjonują przepisy art. 179 i n. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 roku, Nr 115, poz. 741 ze zm., dalej „UgN”) regulujące zasady […]

WIĘCEJ

Rozmowa z mec. Krystyną Gregorowicz-Ziembą, wspólnikiem Kancelarii GKG

Napisano:

Państwa Kancelaria funkcjonuje na rynku od 17 lat. W tym czasie prawo w Polsce ulegało bezustannym zmianom (najpierw transformacja ustrojowa, potem przystosowania do wymogów unijnych). Jakie doświadczenia zdobyli Państwo w tym okresie?

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016