Umowy

Jak działa dropshipping?

Napisano:

Nie zawsze mamy pewność, czy podejmowana przez nas działalność handlowa odniesie sukces. Z tego też powodu przed jej podjęciem poszukuje się najbardziej opłacalnego modelu takiej działalności. Rozwiązaniem dla niektórych może być model dropshipping (lub Drop Shipment). W tej opcji sprzedawca towaru przez internet przerzuca proces wysyłki towaru na dostawcę. Zatem sklep internetowy ogranicza się w […]

WIĘCEJ

5 najważniejszych etapów w procedurze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością – BEZPŁATNY PORADNIK do pobrania

Napisano:

  Każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członka zarządu takiej spółki zapewne interesuje to, jak sprawie i skutecznie przejść przez etap dofinansowania Spółki lub też sprzedaży całego pakietu udziałów. Moment ten jest newralgiczny, warto więc przeprowadzić go w sposób gwarantujący bezpieczeństwo prawne. Jakie jest 5 najważniejszych etapów w procedurze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona […]

WIĘCEJ

Umowa przechowania – na czym polega, kiedy się ją stosuje?

Napisano:

Przechowanie staje się dzisiaj coraz popularniejsze. Na świecie powstają nawet specjalne, tzw. mobilne przechowalnie, cieszące się dużym powodzeniem szczególnie wśród mieszkańców wielkich ośrodków miejskich, dysponujących niewielką przestrzenią w mieszkaniach. Stąd też i umowa przechowania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zasługuje na więcej uwagi. Kim są strony umowy przechowania? Zgodnie z art. 835 Kodeksu Cywilnego w […]

WIĘCEJ

Na czym polega umowa agencyjna?

Napisano:

Dzięki obecności w obrocie gospodarczym agentów wiele transakcji udaje się szybciej niż dawniej sfinalizować. Umowa agencyjna, regulowana przepisami art. 758 -764 Kodeksu Cywilnego, jest umową zawieraną między z jednej strony agentem, który decyduje się przyjąć zlecenie od klienta, a dającym zlecenie. Na czym polega dokładniej taka umowa, jakie najczęściej wynikają z niej obowiązki dla jej […]

WIĘCEJ

EKSPERT LEXAGIT.PL: zabezpieczanie wierzytelności i windykacja – praktyczne ujęcie tematu

Napisano:

  LexAgit.pl: W jaki sposób  w najlepszy sposób zabezpieczyć wierzytelności – zabezpieczanie wierzytelności i windykacja to istotne dla przedsiębiorców tematy? r.pr. Wojciech Basiewicz: Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ale podstawowym narzędziem zabezpieczenia wierzytelności przyszłej jest dobrze przygotowana umowa regulująca nie tylko prawa i obowiązki stron, ale przede wszystkim warunki płatności. Dzięki jasnym zapisom […]

WIĘCEJ

Uwaga na klauzule niedozwolone w umowach z konsumentami

Napisano:

W przypadku umów zawieranych z konsumentami przepisy prawa wprowadzają ograniczenia odnoszące się wprost do treści i szczegółowych zapisów w tego typu umowach. Uwaga na klauzule niedozwolone w umowach z konsumentami – temat ten warto poznać by uniknąć istotnych, negatywnych konsekwencji związanych z ich stosowaniem. Przedsiębiorcy zawierający umowy z takimi klientami (z konsumentami) winni mieć na […]

WIĘCEJ

Równowartość 40 euro jako rekompensata za nieterminową zapłatę

Napisano:

„Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty […]

WIĘCEJ

Sąd Najwyższy o rabatach posprzedażowych w kontekście nieuczciwej konkurencji

Napisano:

18 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy rozpoznał przedstawione mu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach zagadnienie prawne dotyczące charakteru i dopuszczalności zastrzegania w umowach między dostawcami towarów a przedstawicielami sklepów wielkopowierzchniowych różnego rodzaju premii i tzw. rabatów posprzedażowych. Ocena Sądu dotyczyła rozważenia kwestii, czy tego rodzaju umownie określane korzyści stanowić mogą naruszenie obowiązującego przedsiębiorców w obrocie handlowych zakazu […]

WIĘCEJ

Uwaga na umowy pożyczki zawierane z członkami Zarządu – cz. 1

Napisano:

Niewiele podmiotów być może zdaje sobie sprawę z tego, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują obowiązek uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie umów określonego rodzaju z osobami pełniącymi w spółce określone funkcje Mówi o tym art. 15 Kodeksu spółek handlowych (dalej „K.s.h.”). Przepis ten wskazuje, że „§ 1. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, […]

WIĘCEJ

Kara umowna na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy najmu z podatkiem VAT – stanowisko NSA

Napisano:

W dniu 10 czerwca 2014 r NSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I FSK 981/13, w którym wskazał, że kara umowna płacona przez najemcę na rzecz wynajmującego, w sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy najmu powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyrok ten został wydany w odpowiedzi na zapytanie spółki prowadzącej sieć super- i […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016