Dla pracownika

Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?

Napisano:

Już w 2012 roku Komisja Europejska przyjęła tzw. dyrektywy Seveso III (6/82/WE z 9 grudnia 1996r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi), które były równoznaczne z nowymi obowiązkami dla stosujących groźne chemikalia przedsiębiorstw. Obecnie Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć listę niebezpiecznych substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników w zakładzie pracy. W […]

WIĘCEJ

Uprawnienia inspektora PIP? Umowa zlecenia czy umowa o pracę?

Napisano:

Zmiany w przepisach prawa pracy z początku roku 2017 miały na celu m.in. poprawę  sytuacji osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule pt. Umowa zlecenia – zmiany od 2017 roku. Zaznaczyć przy tym należy, że formalnie kontrakty cywilnoprawne powinny być zawierane przez dwa równe sobie podmioty, przy braku podporządkowania […]

WIĘCEJ

Długotrwała choroba pracownika a zwolnienie z pracy

Napisano:

Zdarzają się niejednokrotnie sytuacje, w których pracodawca pomimo braku obiektywnego zawinienia po stronie pracownika zmuszony jest do zatrudnienia na miejsce pracownika – dodatkowych pracowników czy do zlecania dodatkowej pracy innym pracownikom. Dzieje się m.in. w przypadku długotrwałej choroby jednego z pracowników. Czy i w jakich okolicznościach pracodawca może podjąć decyzje o rozwiązaniu umowy o pracę […]

WIĘCEJ

Pracownicy tymczasowi. Możliwe zmiany w regulacjach prawnych

Napisano:

Obecnie korzystanie z pracowników tymczasowych jest elastyczną i bardzo atrakcyjną formą pracy. Dowodem na to jest stale rosnąca liczba agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorców, którzy chętni są skorzystać z ich usług. Jednocześnie zaczęły pojawiać się sugestie o nadużywaniu tej formy zatrudnienia czy nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych. W związku z tym rząd RP podjął działania mające […]

WIĘCEJ

Czy można ominąć ewidencję czasu pracy?

Napisano:

Jak już informowaliśmy w jednym z artykułów od dnia 1 stycznia 2017 roku zatrudnieni na umowę zlecenia muszą prowadzić ewidencję. Ewidencja ta służyć ma Państwowej Inspekcji Pracy przede wszystkim do kontroli czy samozatrudniony lub zleceniobiorca zarabia nie mniej niż 13 zł za godzinę pracy. Tymczasem nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym […]

WIĘCEJ

Niższy wiek emerytalny już od 1 października 2017 roku

Napisano:

W dniu 19 grudnia 2016 roku Prezydent RP podpisał ustawę, zgodnie z którą nastąpi obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn już od 1 października 2017 roku. Obecny stan prawny przewiduje, że wiek emerytalny wynosi 67 lat bez względu na płeć i miał być stopniowo podwyższany. Prezydencki projekt mówiący […]

WIĘCEJ

Jak będzie wyglądał współczynnik urlopowy w 2017 roku?

Napisano:

Jak wiadomo niektóre przeliczniki związane z prawem pracy są ustalane każdego roku. Podobnie ustala się współczynnik urlopowy, który jest konieczny przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (należny pracownikowi w danym roku). Warto już teraz zaplanować czas odpoczynku. Rok 2017 to aż 10 dni świątecznych, które wpływają na czas pracy. Ta liczba wpływa także na współczynnik […]

WIĘCEJ

Świadectwa pracy – wykluczające się przepisy?

Napisano:

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Niestety propozycje zmian były tak liczne, że doszło do stworzenia sprzecznych wręcz regulacji prawnych. Najpierw zapowiedziano, że od stycznia 2017 roku firmy nie będą miały obowiązku wydawania świadectw pracy po upływie 2-letniego okresu zatrudnienia, o ile podpiszą kolejną umowę […]

WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Napisano:

Kolejną z projektowanych nowelizacji przepisów prawa jest nowelizacja ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234). Jednakże w związku z projektem zmian sprzeciw wobec planowanych regulacji zgłosiły cztery organizacje pracodawców, czyli Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP oraz BCC. Zgodna krytyka wspomnianych organizacji ma prowadzić nawet do złożenia skargi do Międzynarodowej Organizacji […]

WIĘCEJ

Jak wyglądać będzie czas pracy niepełnosprawnych w 2017 roku?

Napisano:

Czas pracy niepełnosprawnych jest określony Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776). Zgodnie z obecnym stanem prawnym, czas pracy osoby niepełnosprawnej generalnie nie może przekraczać czasu pracy 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Przepis ten dotyczy każdej osoby niepełnosprawnej (bez względu na stopień niepełnosprawności). […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016