Słownik – Litera B

Bilans

Napisano:

Bilans to dokument stanowiący element sprawozdania finansowego obejmujący aktywa i pasywa jednostki. Zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) suma aktywów i pasywów w bilansie spółki musi być taka sama. Najważniejsze pozycje aktywów bilansu jednostki to: A. Aktywa trwałe I. Wartości […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016