Słownik – Litera I

Indos

Napisano:

Indos wiąże się bezpośrednio z przenoszeniem weksla przez posiadacza weksla na kolejna osobę. Kwestię indosu regulują zapisy art. 11 i nast. Prawa wekslowego. Każdy weksel można przenieść przez indos, skutkiem czego wszelkie prawa z weksla przechodzą z indosanta na indosatariusza. Indos jest pisany na samym dokumencie weksla lub na dołączonej do niego karcie (tzw. przedłużku). […]

WIĘCEJ

Inkaso

Napisano:

Zasady funkcjonowania inkasa opisano w Jednolitych Zasadach opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, obowiązujących od 1995 roku. Jak działa inkaso? Jest to forma płatności, rozliczenia bezgotówkowe, które polegają na tym, że klient składa w swoim banku polecenie, aby bank pobierał należności od odbiorcy w zamian za wydanie mu dokumentów jakie klient powierzył bankowi. Strony inkasa np. […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016