Słownik – Litera J

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Napisano:

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej realizowana przez osobę fizyczną. Jeśli zatem osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą tj. działalność nastawioną na zysk, zorganizowaną oraz mającą charakter ciągły, wówczas taka osoba staje się przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, może być również rzemieślnik oraz osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej podlega […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016