Słownik – Litera N

Klauzule abuzywne (klauzule niedozwolone)

Napisano:

Klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi) są konkretne zapisy w umowach z konsumentami w umowie, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu (a więc takie, które nie zostały z nim uzgodnione, lecz zostały mu przedstawione przez drugą stronę, zwykle o silniejszej pozycji, jedynie do zaakceptowania). Konsument w odniesieniu do takich zapisów ma więc dwa wyjścia – może […]

WIĘCEJ

NewConnect

Napisano:

NewConnect jest zorganizowanym rynkiem prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest to alternatywny, w stosunku do GPW, system obrotu instrumentami finansowymi. New Connect to rynek przeznaczony dla podmiotów mniejszych, potrzebujących mniejszego dofinansowania. Dzięki notowaniu akcji na takim rynku akcje te staja się bardziej płynne. Zasady funkcjonowania NewConnect działa głównie w oparciu o Regulamin […]

WIĘCEJ

Nakaz zapłaty

Napisano:

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądu, w którym to nakazuje on aby dłużnik zwrócił wierzycielowi pieniądze, o których była mowa w pozwie. Jednymi słowy nakaz zapłaty pełni rolę wyroku. Kiedy można otrzymać nakaz zapłaty? Wtedy, kiedy osoba zadłużona przez dłuższy czas nie spłaca swoich zobowiązań lub w żaden sposób nie może się porozumieć z wierzycielem co […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016