Słownik – Litera O

Obligacja

Napisano:

Obligacja jest to papier wartościowy emitowany w seriach, w którym osoba go wydająca (emitent) stwierdza, że jest dłużnikiem osoby, która jest jego właścicielem (obligatariusz) i zobowiązuje się wobec niej do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie emitenta zwykle polega na zapłacie określonej kwoty pieniężnej, jednakże może mieć również innych charakter niepieniężny np. wymiana obligacji na akcje emitenta. […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016