Słownik – Litera R

Różnice między premią a nagrodą z zysku

Napisano:

Rozróżnienie obu tych pojęć oraz konsekwencji z tym związanych wydaje się istotne,  tak z punktu widzenia pracodawców jak i pracowników, w tym kadry managerskiej. Mimo obszernej literatury i orzecznictwa dotyczących premii i nagrody oraz różnic pomiędzy nimi charakter przyznawanych pracownikom pod takimi nazwami świadczeń wciąż może budzić (i budzi) w pewnych sytuacjach wątpliwości oraz wymaga […]

WIĘCEJ

Różnice kursowe w prawie podatkowym

Napisano:

Czym są różnice kursowe? Transakcje realizowane przez przedsiębiorców w walutach obcych łączą się niejednokrotnie z zaistnieniem różnic kursowych. Różnice te powstają na skutek wahań kursu walut i wywołują liczne konsekwencje podatkowe w zakresie rozpoznania po stronie podatnika przychodu lub kosztu podatkowego. Wiąże się to z takimi sytuacjami, gdy wartość przychodu należnego wskutek różnic kursu walut […]

WIĘCEJ

Rezydencja podatkowa

Napisano:

Co rozumiemy pod pojęciem rezydencji podatkowej? Rezydencję podatkową należy traktować, jako swojego rodzaju domicyl podatkowy. Oznacza to, że rezydencja podatkowa określa właściwe dla podatnika państwo dla celów podatkowych i tym samym właściwy reżim prawnopodatkowy dla opodatkowania wszelkich przychodów osiąganych przez podatnika tj. system podatkowy państwa rezydencji podatnika. W wypadku osób fizycznych rezydencja podatkowa jest połączona […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016