Słownik – Litera U

Umowy adhezyjne

Napisano:

Co to jest umowa adhezyjna? Takim określeniem są nazywane umowy, które są zawierane de facto bez negocjowania ich treści – po prostu poprzez „przystąpienie” do nich. Z tego powodu umowy te nazywane są umowami przystąpienia – strona słabsza może albo do umowy przystąpić albo zrezygnować w ogóle z jej zawarcia. Zwykle tego typu umowy są […]

WIĘCEJ

Upadłość konsumencka

Napisano:

Czym jest upadłość konsumencka? Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność osoby fizycznej. Oznacza to, że osoba taka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W tym celu powinna złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W przeciwieństwie do upadłości gospodarczej, wierzyciele […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016