Słownik – Litera Z

Zaliczka

Napisano:

Celem zaliczki, podobnie jak zadatku, jest zabezpieczenie wykonania umowy przez stronę. Zaliczka to część wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy płatna niejako z góry i podlegająca finalnie, po wykonaniu umowy, zaliczeniu na poczet należnego wynagrodzenia. Zwykle jest ona przekazywana przy podpisywaniu umowy, lub w niedługim czasie po jej podpisaniu. Podobne funkcje pełni zadatek, o którym […]

WIĘCEJ

ZADATEK

Napisano:

Zadatek to forma zabezpieczenia wykonania umowy – dobrze więc takie zapisy umieścić w umowie. O ile nic innego nie wynika z treści samej umowy albo istniejącego zwyczaju  można przy zawarciu umowy wręczyć drugiej określoną kwotę pieniężną, która w razie niewykonania tej umowy przez stronę wręczająca daje drugiej stronie możliwość odstąpienia od takiej umowy oraz zatrzymania […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016