Strona główna Aktualności Opodatkowanie spadków i darowizn w 2017 – o czym należy pamiętać?

Opodatkowanie spadków i darowizn w 2017 – o czym należy pamiętać?

523
PODZIEL SIĘ

Analizując aktualny stan przepisów prawa, odnoszących się do opodatkowania spadków i darowizn, zasadne jest zwrócić uwagę na kilka przepisów.

W przypadku podatku od spadków i darowizn również funkcjonuje tzw. kwota wolna – czyli co to jest?

W uproszczeniu można przyjąć, że jeśli przedmiot spadku, darowizny opiewa na określoną (stosunkowo niską wartość), wówczas jest zwolniony z opodatkowania. Dodatkowo to jednak jest również uwarunkowane statusem rodzinnym (czy innym) osoby, która uzyskuje taki przedmiot spadku, darowizny.

  • Zwolnione z podatku od spadków i darowizn są spadki, darowizny, których wartość nie jest wyższa jak 9637 zł, a zostały uzyskane przez osoby z tzw. I grupy podatkowej, tj. osoby najbliższe np. przez współmałżonka, zstępnych, wstępnych, zięcia, synową, pasierba, ojczyma, macochę czy rodzeństwo.
  • Zwolnione z podatku od spadków i darowizn są spadki, darowizny, których wartość nie jest wyższa jak 7276 zł, a zostały uzyskane przez osoby z tzw. II grupy podatkowej, np. przez małżonków rodzeństwa, czy zstępnych i małżonków pasierbów,
  • Zwolnione z podatku od spadków i darowizn są spadki, darowizny, których wartość nie jest wyższa jak 4902 zł w przypadku osób, które otrzymały spadek, a nie są zaliczane do I i II grupy podatkowej, np. przez sąsiadów.

Jak dopełnić obowiązkowi podatkowemu – krok po kroku

Osoba, która otrzymała spadek, darowiznę po jego otwarciu (za taki moment uznaje się np. ogłoszenie testamentu, wykonanie zapisu testamentowego, czy złożenie przez darczyńcę drugiej stronie oświadczenia o darowaniu jej danej rzeczy itp.), pierwsze jest odpowiedzialna za zweryfikowanie stanu tego, co otrzymała i rzeczywistej tego wartości.

Przykład. Hanna otrzymała od swojej Pani Profesor ze studiów w testamencie samochód marki Honda. Spadkodawczyni zmarła w dniu 20.05.2017 r., wtedy też doszło do otwarcia testamentu, w dniu 25.05.2017 r. Hanna przyjęła spadek. Hanna świadoma konsekwencji prawnych i finansowych przyjęcia spadku, poddała analizie rzeczoznawcy samochód, celem ustalenia jego rzeczywistej wartości. Specjaliści podali, że wartość samochodu to 16 000 zł.

Gdy się okaże, że dany spadek, darowizna, przewyższa wartością tzw. dopuszczalną kwotę wolną dla danej grupy podatkowej osób od uiszczenia podatku od spadków i darowizn, będzie to oznaczało, że na takiej osobie spoczywa obowiązek do zapłacenia przedmiotowego podatku. Osoba taka powinna w przeciągu miesiąca od daty powstania obowiązku podatkowego złożyć w miejscowym Urzędzie Skarbowym oświadczenie o otrzymaniu spadku, wartości przedmiotu spadku wraz ze stosownymi poświadczeniami w tej sprawie.

Przykład. Hanna udaje się do miejscowego Urzędu Skarbowego w Opolu, składa oświadczenie, że uzyskała samochodów o wartości 16 000 zł tytułem spadku od osoby trzeciej, z którą nie pozostawała w żadnej konotacji powinowactwa, ani pokrewieństwa. Dodatkowo Pracownica Urzędu Skarbowego pyta Hannę, czy była organizatorem pogrzebu Spadkodawczyni – jeśli tak może przedstawić faktury dokumentujące koszty, jakie ewentualnie z tego powodu poniosła, a wówczas wartość spadku będzie pomniejszona. Hanna wskazuje jednak, że nie może z tego skorzystać, pogrzeb organizowała siostra jej Spadkodawczyni.  

Kolejno Urząd Skarbowy dokonuje zaklasyfikowania osoby, która otrzymała spadek do odpowiedniej grupy podatkowej. Gdy jest to osoba w żaden sposób nie związana relacją powinowactwa czy pokrewieństwa jest zaliczona do 3 grupy podatkowej, dla której kwota wolna od podatku wynosi jedynie 4902 PLN.

Przykład. Hanna zostanie zakwalifikowana do 3 grupy podatkowej, zapłaci podatek od spadków i darowizn od kwoty 11 098 zł (wartość przedmiotu spadku – wysokość kwoty wolnej od podatku dla III grupy podatkowej = 16 000 zł – 4902 zł = 11 098 zł).  Zapłaci podatek w wysokości 12%, czyli w wysokości 1331, 76 zł (0, 12 x 11 098 zł = 1331, 76 zł).

Ustawa o podatku od spadków i darowizn faworyzuje najbliższych Spadkobierców i Obdarowanych – dlaczego?

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn osoby najbliższe Spadkobiercy, Darczyńcy są całkowicie zwolnione od uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Warunkiem tego zwolnienia jest:

  • Posiadanie odpowiedniego tytułu, tj. bycie jako nabywca spadku, darowizny dla Spadkodawcy, Darczyńcy małżonkiem, pasierbem, zstępnym, wstępnym, rodzeństwem czy ojczymem, macochą,
  • W terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Skarbowym, z informacją o nabytych składnikach spadku, darowizny ze wskazaniem kim składający oświadczenie był dla Spadkodawcy, Darczyńcy.

Podsumowując, całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn przysługuje najbliższym Spadkodawcy, Darczyńcy, pod warunkiem, że w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego złożą w tej sprawie stosowne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym. Rzeczywista wysokość podatku analizowanej postaci, jaką może być zobligowany do uiszczenia Spadkobierca, Obdarowany będzie uzależniona od tego:

  • jaka jest wartość tego, co otrzymał,
  • oraz do jakiej grupy podatkowej został zaliczony.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.