POZOSTAŁE

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów: Fałszywe e-maile na temat korekty PIT

ostrzeżenie Ministerstwa Finansów Lexagit.pl porady prawne online

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega przed fałszywymi e-mailami w sprawie korekty deklaracji PIT. W przesyłanych wiadomościach mailowych ich autor „podszywa się pod pracownika Izby Administracji Skarbowej i informuje o kontroli przeprowadzonej przez fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie" w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017. (...) Poniżej przykład treści fałszywego e-maila (pisownia oryginalna): Temat: KOREKTA ZEZNANIA PODATKOWEGO 2017 Dnia...

Jednolity Plik Kontrolny ”na żądanie” – kilka spraw (2)

JPK Lexagit.pl porady prawne online

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych  w zakresie wdrożenia  Jednolitego Pliku Kontrolnego  „na żądanie”.    Przypomnijmy: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w polskim systemie prawnym działa od 1 lipca 2016 r.  Obecnie wszyscy przedsiębiorcy - podatnicy podatku od towarów i usług (VAT), co miesiąc przesyłają do „swojego” urzędu skarbowego JPK  w strukturze JPK_VAT. Obowiązek ten wynika z dyspozycji...

Jednolity Plik Kontrolny „na żądanie” – kilka spraw (1)

JPK na żądanie Lexagit.pl porady prawne online

Obecnie wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (VAT)  mają obowiązek wysyłania  do urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego w strukturze  JPK_VAT. Natomiast z dniem 1 lipca 2018 r. doszły przepisy dotyczące przesyłania przez wszystkie firmy „na żądanie” organu podatkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) niedotyczącego VAT. Poniższy artykuł przybliża nieco tę kwestię. Jednolity Plik Kontrolny - czym jest Ministerstwo Finansów...

PIT: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Finansów w sprawie ulg podatkowych dla samotnych rodziców

ulga prorodzina Lexagit.pl porady prawne online

Do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) napływają skargi rozwiedzionych rodziców w sprawie korzystania z ulgi prorodzinnej oraz preferencyjnej formy rozliczenia PIT dla rodzica posiadającego status osoby samotnie wychowującej dziecko. Ulga prorodzinna – problemy interpretacyjne Skarżący mają wątpliwości w kwestii, który z rozwiedzionych rodziców ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej i w jakiej wysokości. Mają też zastrzeżenia do regulacji, że przy braku...

Korzystna zmiana w PIT! Zasiłek pielęgnacyjny nie jest wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej

zasiłek pielęgnacyjny Lexagit.pl porady prawne online

W artykule została omówiona zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych, która umożliwia większej liczbie podatników mających  na utrzymaniu osoby niepełnosprawne skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej także za ubiegły rok podatkowy.   Ulgę rehabilitacyjną omówiliśmy ogólnie w dwóch artykułach:  Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1) - http://www.lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-1/ Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2) - http://www.lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-tym-ulga-leki-2/ Ulga rehabilitacyjna  2017...

PIT: Czy jedno z rodziców niepełnosprawnego małoletniego dziecka odliczy ulgę rehabilitacyjna, jeżeli otrzymuje ono rentę rodzinną?

renta rodzinna Lexagit.pl porady prawne online

Czy renta rodzinna dla niepełnosprawnego małoletniego dziecka pozwala drugiemu z rodziców na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej ? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.188.2018.1.MM ) wydanej w dniu 4 czerwca 2018 roku. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania odliczeń...

Split payment: Czego dotyczy, na czym polega?

split payment Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł omawia wybrane zagadnienia w zakresie działania Mechanizmu Podzielonej  Płatności (ang. split payment). Regulacja prawna podzielonej płatności Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje dobrowolny Mechanizm Podzielonej Płatności  (MPP) tzw. split payment. Wynika to z nowelizacji ustawy o VAT. Płatność  podzielona ma zastosowanie w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług. Zgodnie z dyspozycją art....

RODO w praktyce: Obowiązki administratora danych osobowych – interpretacja podatkowa

opłata za informacje RODO VAT LEXAGIT.pl porady prawne online

W artykule została omówiona pierwsza interpretacja indywidualna prawa podatkowego związana z obowiązkami administratora danych osobowych w RODO (Znak: 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP).  Przetwarzanie danych osobowych w RODO W art. 12 ust. 1  RODO ustawodawca unijny podaje, że administrator danych osobowych  udziela „w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem”  informacji  dotyczących ich przetwarzania osobom, których dane dotyczą. Z art....

CIT: Kiedy firmowy gadżet będzie kosztem reprezentacji, a nie reklamy – wyrok NSA

koszt reprezentacji Lexagit.pl porady prawne online

Czy jest możliwe wyznaczenie granic miedzy pojęciami „reklama” i „reprezentacja”? Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku wydanym w dniu 18 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze II FSK 2538/15. Reprezentacja i reklama – pogląd w orzecznictwie Termin „reprezentacja” i „reklama” nie posiadają swojej definicji legalnej w obowiązujących przepisach podatkowych. Z pomocą przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych. „Celem reklamy...

Korekta PIT a wspólne rozliczenie z dzieckiem

wspólne rozliczenie z dzieckiem Lexagit.pl porady prawne online

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci mogła skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia deklaracji PIT 2017. Jeżeli rozliczyła się sama, czy może w drodze korekty złożyć z roczne zeznanie podatkowe jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Czy możliwe jest w takiej sytuacji wspólne rozliczenie z dzieckiem? Odpowiedź  na to pytanie znajduje  się w poniższym artykule. Na temat...

Korekta PIT a wspólne rozliczenie małżonków

wspólne rozliczenie małżonków LEXAGIT.PL porady prawne online

Artykuł odpowiada na pytania: Czy składając korektę PIT małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć? Czy w drodze korekty PIT małżonkowie mogą zmienić wspólne rozliczenie podatku na indywidualne? Wspólne rozliczenie małżonków - regulacja prawna Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o PIT małżonkowie  podlegają  odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Mogą także skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, czyli wspólnego opodatkowania. Taką możliwość...