POZOSTAŁE

Czy wiesz, że możesz wystąpić o zwrot podatku od nieruchomości?

zwrot podatku od nieruchomości LEXAGIT.PL porady prawne online

W dniu 20 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2372 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 13/15). Z wyroku tego wynika, że przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które nakładały na współwłaściciela gruntu podatek według stawki wyższej tj. przypadającej od działalności gospodarczej, tylko z tej przyczyny, że inny ze...

Reklama i reprezentacja: Wydatki świąteczne przedsiębiorcy a koszty podatkowe 2017 (3)

koszty reprezentacji LEXAGIT.PL porady prawne online

Niniejszy artykuł omawia kwestię rozliczania przez przedsiębiorcę wydatków (kosztów) świąteczno-noworocznych na reprezentację. Została w nim wykorzystana linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz indywidualne interpretacje podatkowe. Dobiega końca rok kalendarzowy 2017. Dla przedsiębiorców jest to czas na podsumowanie działalności firmy oraz podziękowanie  dla  osób, które przyczyniły się w tym roku do jej sukcesu na rynku.  Formą podziękowania dla kontrahentów mogą...

Wydatki świąteczne a podatek VAT

wydatki świąteczne a podatek VAT LEXAGIT.PL porady prawne online

W poprzednim artykule z cyklu "Wydatki świąteczne w firmie" była mowa o wydatkach na prezenty świąteczne dla kontrahentów oraz na koszty świątecznej dekoracji firmy w kontekście podatku dochodowego a głównie koszów uzyskania przychodów. Dzisiaj o innym ważnym podatku i temacie "wydatki świąteczne a podatek VAT". Wydatki świąteczne a prawo odliczenia podatku VAT  Od zakupu np. dekoracji świątecznych podatnik może odliczyć...

Wydatki świąteczne przedsiębiorcy a koszty podatkowe 2017 (2)

wydatki świąteczne LEXAGIT.PL porady prawne online

W artykule została omówiona kwestia rozliczania przez przedsiębiorcę wydatków świąteczno-noworocznych na reklamę: Czy firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup dekoracji świąteczno-noworocznych, kartek świątecznych oraz drobnych prezentów dla jej kontrahentów? Czy można wtedy odliczyć podatek VAT? W artykule wykorzystano linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz  interpretacje podatkowe. Wydatki  świąteczne a koszty uzyskania przychodu Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy...

Reklama i reprezentacja, czym są w prawie podatkowym (1)

reklama LEXAGIT.PL porady prawne online

Reklama i reprezentacja w polskim prawie podatkowym to dwa różne pojęcia. Wydatki podatnika – przedsiębiorcy na reklamę i reprezentację mają związek z kosztami uzyskania przychodów w firmie. Reklama i reprezentacja - regulacja w przepisach podatkowych Z art. 22 updof wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów...

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek osobowych

odpowiedzialnośćza zaległości podatkowe spółek osobowych LEXAGIT.PL porady prawne online

Regulacje dotyczące odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zaległości podatkowe uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 201, z póżn. zm. – dalej „Ordynacja”). Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek osobowych przedstawia się nieco inaczej niż odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych o charakterze cywilnoprawnym. Celem artykułu jest zatem przybliżenie zasad...

Wzrośnie kwota wolna od podatku PIT 2018 – projekt ustawy nowelizującej

kwota wolna od podatku LEXAGIT.PL porady prawne online

W dniu 3 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  (projekt z 29 września 2017 r.). Projektodawca m.in. podwyższył od 1 stycznia 2018 r. kwotę wolną od podatku dochodowego...

Działalność gospodarcza – na czym polega podatek liniowy i jakie są warunki jego zastosowania?

podatek liniowy LEXAGIT.PL porady prawne online

Wielu przedsiębiorców jako najpoważniejszą barierę prowadzenia własnej działalności gospodarczej wskazuje obecnie wysokie podatki. Szczególnie ważnym obecnie zadaniem w dziedzinie wsparcia przedsiębiorców jest zapewnienie, aby ponosili oni stosunkowo niskie ciężary podatkowe. Podatek liniowy może zatem stanowić dla przedsiębiorców najkorzystniejsze rozwiązanie. Czym jest podatek liniowy? Podatek liniowy bywa potocznie określany jako tzw. podatek płaski. Jego immanentną cechą jest to: Wysokość podatku należnego...

Od 1 stycznia 2018 r Jednolity Plik Kontrolny także dla mikroprzedsiębiorców

JPK dla mikroprzedsiębiorców LEXAGIT.PL porady prawne online

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przygotowania i  przesyłania danych do organów kontroli skarbowej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Nowy obowiązek dotyczy mikrofirm, które są podatnikami VAT i składają  deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Co istotne, od 1 lipca 2016 r. robią już to duże firmy, zaś małe i średnie zaczęły z dniem 1 stycznia br. Ministerstwo...

Praca małżonka przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z obecną treścią art. 23 ust. 1 pkt 10) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) nie uważa za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Art. 23 ust. 1 pkt 10) PIT zawiera...

Ulga na złe długi – krótszy termin na skorzystanie z „ulgi na złe długi” w podatku od towarów i usług

Funkcjonująca od kilku lat w nowej formule tzw. „ulga na złe długi” jest instrumentem bardzo chętnie wykorzystywanym przez podatników podatku VAT. Wspiera ona zmniejszanie zatorów płatniczych i pozwala na udrożnienie obrotu gospodarczego pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług (podatnikami VAT czynnymi). Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa o VAT”)  a dokładniej projekt z dnia 27...