POZOSTAŁE

Sąd Najwyższy: Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług

Artykuł omawia Uchwalę Sądu Najwyższego (SN) w składzie 7 sędziów  z dnia 27 lipca 2017 r., w sprawie o sygn. III CZP 97/16 dotyczącą zakazu podwyższania opłat egzekucyjnych o stawkę podatku VAT. Najpierw interpretacja Ministra Finansów w sprawie VAT Do końca września 2015 roku czynności egzekucyjne komorników były zwolnione z podatku VAT. W dniu 9 czerwcu 2015 roku Minister Finansów...

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka – ważna uchwała NSA – możesz odzyskać podatek !

Niejednokrotnie po śmierci małżonka, drugi ze współmałżonków zmuszony jest do sprzedaży mieszkania, działki lub innej nieruchomości, które za życia małżonków były nabyte do majątku wspólnego. Taka sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka może rodzić także pewne skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jaki podatek?? Wiadomo, że w przypadku zbycia nieruchomości po upływie 5 lat od końca roku, w którym dana...

Czynny żal podatnika wobec urzędu skarbowego jako sposób na uniknięcie kary

Zdarza się, że podatnik spóźni się ze złożeniem rocznego zeznania PIT  lub zapłaci mniejszy podatek dochodowy niż ten który powinien zapłacić albo  nie zgłosił do urzędu skarbowego  nabycia spadku. Przedsiębiorca przykładowo niedokładnie prowadzi księgi podatkowe w swojej firmie, nie składa w terminie deklaracji podatkowych. Jeżeli organ podatkowy wykryje te nieprawidłowości, wówczas nałoży karę na podatnika. Podatnik może jej jednak...

Będzie nowa ulga inwestycyjna – kto i kiedy z niej skorzysta

W dniu 2 czerwca 2017 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1602). Projekt ten przygotowało Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z Ministerstwem Finansów. Nowa ulga inwestycyjna dla przedsiębiorców Projekt ustawy o PIT i CIT przewiduje możliwość „(...) jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do...

Spółka cywilna nie jest podatnikiem, a jej wspólnicy – co to oznacza w praktyce?

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie aktywności w takiej właśnie postaci ma określone skutki nie tylko prawne, ale i podatkowe. Spółka cywilna – czyli jaka? Spółka cywilna w literaturze prawniczej jest prezentowana jako zupełnie odmienny typ spółki od spółki handlowej. Spółka cywilna jest tworem, który nie posiada osobowości prawnej. Jest to tylko umowa zawarta przez wspólników....

Zwolnienie podmiotowe z VAT ? Kto w 2017 roku ma prawo do zwolnienia z VAT?

Prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT), nawet z całej realizowanej sprzedaży, może przysługiwać przedsiębiorcom, o ile spełniają oni określone warunki prawne. Ze zwolnienia podmiotowego z VAT tego mogą zatem skorzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Kwota podatku nie jest uwzględniana w...

Podatek od spadków – ważna data otwarcia spadku

Prastare, ale wciąż jakże aktualne są słowa: „na świecie pewne są tylko śmierć i podatki.” Są one aktualne również współcześnie także w odniesieniu do spadkobierców osoby zmarłej, po której uzyskali oni składniki majątkowe. W przypadku dziedziczenia ważna też jest data otwarcia spadku a zatem śmierci spadkodawcy. Skutki powstania obowiązku podatkowego dla osób najbliższych Dla podatnika podatku najważniejsze jest prawidłowe określenie...

Rejestr Należności Publicznoprawnych? Na czym będzie polegał?

Od 1 stycznia 2018 roku każdy zainteresowany będzie mógł skontrolować czy kontrahent ma zaległości podatkowe. Będzie to możliwe dzięki Rejestrowi Należności Publicznoprawnych. Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017, poz. 933). Ustawa w tej części zacznie obowiązywać od dnia 1.01.2018 r. Rejestr Należności Publicznoprawnych...

Faktura na oboje małżonków daje prawo do odliczenia podatku – pod jakimi warunkami?

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, a jednocześnie osoby te prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - może powstać wątpliwość w jaki sposób i czy w ogóle odliczeniu podlega podatek VAT z faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług. Co stanie się, jeśli nabywany towar ma być wykorzystywany w działalności gospodarczej tylko jednego z małżonków. Faktura na oboje małżonków Nabycie towarów np. nieruchomości lub...

Czy komornik może zająć nadpłatę lub zwrot podatku wykazany w rocznym zeznaniu PIT?

Komornicy mogą zająć nadpłatę lub zwrot z podatku dochodowego dłużnika  w celu pokrycia długów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Regulacja prawna Z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2017.201) urząd skarbowy powinien zwrócić podatnikowi nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Z dyspozycji zawartej w art. 803 Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że tytuł wykonawczy stanowi...

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – zastrzeżenia RPO

Jak wie niemal każdy przedsiębiorca od 15 lipca 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) w zakresie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Tymczasem według opinii Rzecznika Praw Obywatelskich ustawodawca konstruując przepisy w tym zakresie posłużył się niejednoznacznymi pojęciami, co może prowadzić do niejasności...