POZOSTAŁE

CIT: Kiedy firmowy gadżet będzie kosztem reprezentacji, a nie reklamy – wyrok NSA

koszt reprezentacji Lexagit.pl porady prawne online

Czy jest możliwe wyznaczenie granic miedzy pojęciami „reklama” i „reprezentacja”? Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku wydanym w dniu 18 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze II FSK 2538/15. Reprezentacja i reklama – pogląd w orzecznictwie Termin „reprezentacja” i „reklama” nie posiadają swojej definicji legalnej w obowiązujących przepisach podatkowych. Z pomocą przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych. „Celem reklamy...

Korekta PIT a wspólne rozliczenie z dzieckiem

wspólne rozliczenie z dzieckiem Lexagit.pl porady prawne online

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci mogła skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia deklaracji PIT 2017. Jeżeli rozliczyła się sama, czy może w drodze korekty złożyć z roczne zeznanie podatkowe jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Czy możliwe jest w takiej sytuacji wspólne rozliczenie z dzieckiem? Odpowiedź  na to pytanie znajduje  się w poniższym artykule. Na temat...

Korekta PIT a wspólne rozliczenie małżonków

wspólne rozliczenie małżonków LEXAGIT.PL porady prawne online

Artykuł odpowiada na pytania: Czy składając korektę PIT małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć? Czy w drodze korekty PIT małżonkowie mogą zmienić wspólne rozliczenie podatku na indywidualne? Wspólne rozliczenie małżonków - regulacja prawna Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o PIT małżonkowie  podlegają  odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Mogą także skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, czyli wspólnego opodatkowania. Taką możliwość...

Termin i sposób złożenia korekty PIT

termin korekty PIT Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł zawiera informacje na temat terminu, sposobu złożenia korekty PIT, zawieszenia prawa do korekty PIT oraz korekty PIT z urzędu. Przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych Zgodnie z art. 70 par. 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznania podatkowe za 2017 rok...

Korekta zeznania PIT 2017 – do kiedy?

korekta PIT LEXAGIT.PL porady prawne online

Artykuł omawia warunki korekty zeznania podatkowego PIT 2017. W artykule zostało wykorzystane wybrane orzecznictwo sądowe oraz niektóre interpretacje indywidualne prawa podatkowego. Prawo podatnika do korekty zeznania podatkowego PIT Z dyspozycji  art. 81 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej (O.p) wynika, iż podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować złożoną deklarację podatkową (zeznanie roczne) składając jej korektę. W  świetle art. 7...

Podatnik nie złożył w terminie rocznego zeznania podatkowego PIT – co teraz?

PIT po terminie Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł omawia instytucję  tzw. czynnego żalu w przypadku, gdy podatnik nie złożył w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego PIT w ustawowym terminie. Złożenie PIT po terminie pociąga bowiem za sobą istotne konsekwencje prawne. Obowiązek podatnika Zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018.200) podatnicy są obowiązani składać...

Ulgi w PIT: Wydatki na używanie samochodu osobowego (10)

wydatki na używanie samochodu osobowego Lexagit.pl porady prawne online

W artykule zostały omówione wydatki  poniesione na używanie  samochodu osobowego w ramach ulgi  rehabilitacyjnej. Zawiera on właściwe przepisy ustawy podatkowej, wybrane interpretacje indywidualne organu skarbowego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną? Z art. 26 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn. Dz.U. z 2018...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2)

Punkt informacji dla przedsiębiorcy Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł omawia kwestie związane z uzyskaniem  indywidualnej interpretacji podatkowej. Powiada na pytanie: Co powinien zawierać  wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego? Przypomnijmy ... Wielu podatników nie do końca rozumie  przepisy prawa podatkowego. Ustne  wyjaśnienie kwestii podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym nie ma mocy prawnej, ponieważ  „(-) urzędnik niesprawujący funkcji organu administracji, nie ma żadnej mocy decyzyjnej. Tylko na organie podatkowym...

Ulgi w PIT: Wydatek poniesiony na utrzymanie psa asystującego (9)

wydatek na psa asystującego lexagit.pl porady prawne online

Czy każdy pies może być asystentem osoby niepełnosprawnej? Jakie wymogi dla psa asystującego wprowadza ustawa o PIT, żeby można było odliczyć wydatek na jego utrzymanie? Odpowiedź  na powyższe pytania zawiera poniższy artykuł . Przypomnijmy ... Podatnicy, którzy mają przyznany jeden z trzech stopni niepełnosprawności oraz podatnicy na utrzymaniu których pozostają niepełnosprawni członkowie rodziny  mogą odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (1)

indywidualna interpretacja podatkowa Lexagit.pl porady prawne online

W artykule znajduje się odpowiedź na pytanie:  Kto, w jakim celu i do kogo może wystąpić o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ? Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową Dla wielu podatników przepisy prawa podatkowego są niezrozumiałe. Podatnicy przykładowo nie wiedzą, czy w ramach przysługującej im  ulgi prawidłowo odliczają w PIT poniesiony wydatek np. ulgę rehabilitacyjną albo, czy  dana...

Ulgi w PIT: Nie wszystkie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (8)

wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł  odpowiada na pytanie: Które wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie mogą być odliczone w PIT 2017 ? W artykule zostało przedstawione m.in. stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który od 1 marca 2017 r. wydaje z wniosku podatników interpretacje przepisów prawa podatkowego.  Przypomnijmy ... Ulga rehabilitacyjna, przysługuje podatnikom legitymującym się jednym z trzech stopni niepełnosprawności  oraz podatnikom, na których utrzymaniu...