POZOSTAŁE

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2)

interpretacja podatkowa Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł omawia kwestie związane z uzyskaniem  indywidualnej interpretacji podatkowej. Powiada na pytanie: Co powinien zawierać  wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego? Przypomnijmy ... Wielu podatników nie do końca rozumie  przepisy prawa podatkowego. Ustne  wyjaśnienie kwestii podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym nie ma mocy prawnej, ponieważ  „(-) urzędnik niesprawujący funkcji organu administracji, nie ma żadnej mocy decyzyjnej. Tylko na organie podatkowym...

Ulgi w PIT: Wydatek poniesiony na utrzymanie psa asystującego (9)

wydatek na psa asystującego lexagit.pl porady prawne online

Czy każdy pies może być asystentem osoby niepełnosprawnej? Jakie wymogi dla psa asystującego wprowadza ustawa o PIT, żeby można było odliczyć wydatek na jego utrzymanie? Odpowiedź  na powyższe pytania zawiera poniższy artykuł . Przypomnijmy ... Podatnicy, którzy mają przyznany jeden z trzech stopni niepełnosprawności oraz podatnicy na utrzymaniu których pozostają niepełnosprawni członkowie rodziny  mogą odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (1)

indywidualna interpretacja podatkowa Lexagit.pl porady prawne online

W artykule znajduje się odpowiedź na pytanie:  Kto, w jakim celu i do kogo może wystąpić o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ? Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową Dla wielu podatników przepisy prawa podatkowego są niezrozumiałe. Podatnicy przykładowo nie wiedzą, czy w ramach przysługującej im  ulgi prawidłowo odliczają w PIT poniesiony wydatek np. ulgę rehabilitacyjną albo, czy  dana...

Ulgi w PIT: Nie wszystkie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (8)

wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł  odpowiada na pytanie: Które wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie mogą być odliczone w PIT 2017 ? W artykule zostało przedstawione m.in. stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który od 1 marca 2017 r. wydaje z wniosku podatników interpretacje przepisów prawa podatkowego.  Przypomnijmy ... Ulga rehabilitacyjna, przysługuje podatnikom legitymującym się jednym z trzech stopni niepełnosprawności  oraz podatnikom, na których utrzymaniu...

Ulgi w PIT: Które wydatki ponoszone na zakup sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej? (7)

urządzenia rehabilitacyjne Lexagit.pl porady prawne online

Nie wszystkie wydatki ponoszone na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych można w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć w PIT. W niniejszym artykule zostały podane  niektóre z nich w oparciu o wydawane interpretacje indywidualne prawa podatkowego. Przypomnijmy ... Z dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia...

Ulgi w PIT: Czy w zakresie ulgi rehabilitacyjnej można odliczać wydatki na płatne zabiegi operacyjne ? (6)

wydatki na płatne zabiegi operacyjne LEXAGIT.pl porady prawne online

W artykule znajduje się odpowiedź na pytanie: Czy odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega zabieg operacyjny wykonany za odpłatnością poniesioną przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną? W odpowiedzi zostało uwzględnione stanowisko organów skarbowych zawarte wydanych  najnowszych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Przypomnijmy ... Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne odliczenie w roku...

Ulgi w PIT: Opiekun osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym (5)

opiekun osoby niepełnosprawnej LEXAGIT.PL porady prawne online

Artykuł  odpowiada na pytanie: Czy podatnik z I grupą niepełnosprawności ruchowej  odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym jego opiekuna? W artykule zostały wykorzystane wyjaśnienia organów skarbowych w powyższej kwestii. Z art. 26 ust. 7a pkt 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -  tekst jedn. Dz.U. z...

Firma podatnika w mieszkaniu bez wydzielenia lokalu a koszty uzyskania przychodu

firma w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodów Lexagit.pl porady prawne przez internet

Artykuł omawia interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Znak: 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu i związanych z tym kosztów podatkowych. Zatem czy firma w mieszkaniu umożliwia zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca posiadający firmę zarejestrowaną w swoim mieszkaniu mógł zaliczyć część wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych pod warunkiem, że...

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (4) – turnus rehabilitacyjny

turnus rehabilitacyjny Lexagit.pl porady prawne online

W artykule zostało omówione odliczenie od dochodu wydatku na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (wydatek nielimitowany). Przedstawione zostało także stanowisko organów podatkowych. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, który ma na utrzymaniu osobę  z niepełnosprawnością. Co istotne w roku podatkowym 2017 dochód osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika nie powinien przekroczyć kwoty...

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (3)

ulgi w PIT lexagit.pl porady prawne online

W artykule znajduje się odpowiedź na pytanie wydatki na zakup których leków podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przedstawione zostanie stanowisko organów podatkowych (indywidualne interpretacje podatkowe). Przypomnijmy ... Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (np. członkowie rodziny) odliczenie od dochodu w PIT wydatków poniesionych na zakup leków w roku...

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2)

ulga na leki Lexagit.pl porady prawne online

W jaki sposób niepełnosprawny lub jego opiekun prawny może w PIT za 2017 r. odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup leków? Odpowiedź w temacie ulgi na leki zawiera poniższy artykuł. Regulacja prawna ulgi rehabilitacyjnej w ustawie o PIT Ulga rehabilitacyjna są to wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku...