Strona główna Aktualności Pracownicy tymczasowi a prawo do sądu

Pracownicy tymczasowi a prawo do sądu

543
PODZIEL SIĘ

W dniu 22 marca 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie pytania prawnego co do art. 24 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 360 z późn. zm.). W tym dniu Trybunał Konstytucyjny (sprawa sygn. P 121/15) stwierdził, że przepisy ww. Ustawy, które wyznaczają pracownikowi tymczasowemu tylko sąd pracy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej (przy jednoczesnym ominięciu dopuszczalności ustalenia właściwości ze względu na miejsce świadczenia pracy) jest niezgodny  Konstytucją.

Zgodnie z powołanym art. 24 ww. ustawy „Roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika”.

Według Trybunału Konstytucyjnego takie zróżnicowanie pracowników tymczasowych i pracowników stałych jest nieuzasadnione.

Normalnie zatrudnieni pracownicy mają możliwość wytoczenia powództwo przeciwko pracodawcy przed sądem ogólnie właściwym dla pozwanego lub przed sąd miejsca świadczenia pracy albo też przed sąd pod który podlega zakład pracy.

Według TK przepisy powinny traktować na równi pracowników etatowych i tych tymczasowych. Brak jest normy konstytucyjnej, wartości czy zasady, która dopuszczałaby takie zróżnicowane traktowanie tych dwóch grup pracowników. Natomiast zasada ochrony pracy (zawarta w Konstytucji) zakłada gwarancję ochrony pracowników przez państwo. Z tego powodu ustawodawca powinien zapewnić prawo do rozpoznania sprawy dotyczącej roszczeń pracowników, w tym pracowników tymczasowych, przez właściwy sąd (czyli taki, który będzie dostępny także ze względów ekonomicznych), który nie utrudni pracownikowi realizacji jego konstytucyjnego prawa do sądu.

Z tego względu Trybunał Konstytucyjny w składzie 5-osobowym jednogłośnie orzekł, że uniemożliwienie pracownikowi tymczasowemu wytoczenia procesu w sądzie właściwym dla miejsca pracy jest niekonstytucyjne.

Dzięki przyjęciu takiego stanowiska pracownik tymczasowy będzie miał możliwość pozywać swoich pracodawców do sądu znajdującego się blisko miejsca zamieszkania i pracy.

Omawiany powyżej przepis ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych stwarzał spore niedogodności pracownikom tymczasowym, przez co często rezygnowali oni z dochodzenia swoich roszczeń.

Orzeczenie to jest o tyle ważne, że w ubiegłym roku określono liczbę pracowników tymczasowych pracujących w Polsce na około 800 tysięcy osób.

W ten sam dzień podobne stanowisko przyjęli posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, którzy podjęli pracę nad zmianą przepisów dotyczących pracowników tymczasowych. Planowany projekt ustawy zawiera korzystną dla pracowników tymczasowych regulację dotyczącą ww. kwestii.

WW.

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.