Strona główna Aktualności Pracownicy tymczasowi. Możliwe zmiany w regulacjach prawnych

Pracownicy tymczasowi. Możliwe zmiany w regulacjach prawnych

365
PODZIEL SIĘ

Obecnie korzystanie z pracowników tymczasowych jest elastyczną i bardzo atrakcyjną formą pracy. Dowodem na to jest stale rosnąca liczba agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorców, którzy chętni są skorzystać z ich usług. Jednocześnie zaczęły pojawiać się sugestie o nadużywaniu tej formy zatrudnienia czy nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych. W związku z tym rząd RP podjął działania mające na celu uporządkowanie rynku pracy tymczasowej, a przede wszystkim zabezpieczenie interesów i praw pracowników tymczasowych. Jakie zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych są obecnie planowane?

Otóż nowe przepisy prawa pracy dotyczące pracowników tymczasowych mają zapewnić tego typu pracownikom przede wszystkim większą ochronę na rynku pracy.

Uregulowaniu podlegać mają takie zagadnienia jak ewidencjonowanie osób, zasiłek macierzyński dla pracownic wykonujących pracę tymczasową czy zmiany obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Regulacji podlegać będzie także funkcjonowanie agencji pracy tymczasowej. Obecnie przepisy dotyczące 18-miesięcznego limitu zatrudnienia tymczasowego są często obchodzone i nieprzestrzegane.

Planowane zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zakładają, że pracownik tymczasowy nie będzie mógł świadczyć pracy na rzecz jednego i tego samego pracodawcy bez względu na to, z której agencji pracy jest kierowany. Nowe przepisy mają przy tym objąć nie tylko osoby zatrudnione w agencjach na podstawie umowy o pracę, ale również zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Sprawi to, że osoby te nie będą mogły być zatrudnione powyżej limitu czasowego u jednego pracodawcy. W związku z tym wymuszona zostanie zmiana pracowników po upływie tych 18 miesięcy. Natomiast jeśli pracodawca nadal będzie potrzebował pracowników to zatrudnione powinny zostać inne osoby. Oczywiście może to pociągać za sobą ten skutek, że pracodawcy będą zatrudniać interesujące ich osoby na czarno.

Dodatkowo planowana nowelizacja ma za zadanie ograniczyć liczbę agencji pracy tymczasowej (obecnie jest ich około  6 tysięcy). Po zmianie przepisów agencje będą zobowiązane posiadać lokal, gdzie będzie miało siedzibę ich biuro w celu łatwiejszej kontroli.

Podwyższone mają być także kary za wykonywanie czynności agencji pracy tymczasowej przez podmioty niebędące agencją. Sankcje dotkną również pracodawców, którzy zatrudniają tego samego pracownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy (grzywna nawet do 30 tysięcy zł).

Nowe przepisy w przeważającej części mają wejść w życie od 1 czerwca 2017 roku. Oczywiście zależne to będzie od przebiegu procesu legislacyjnego.

WW.

 

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.