Strona główna Aktualności Jak rozwiązać spór z operatorem telekomunikacyjnym? Może polubownie?

Jak rozwiązać spór z operatorem telekomunikacyjnym? Może polubownie?

404
PODZIEL SIĘ

Na rynku usług w Polsce obecnych jest kilku operatorów telefonicznych oferujących określone usługi. Co robić jeśli dojdzie do sporu pomiędzy klientem a takim podmiotem? Niejednokrotnie mamy do czynienia ze sporami, w których chodzi w gruncie rzeczy o bardzo niewielkie kwoty. Jednak nawet tak niewielki spór z operatorem telekomunikacyjnym może skutkować kosztowną sprawą sądową. 

Od dnia 10 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz.U. 2017 poz. 49).

Przepisy tego rozporządzenia umożliwiają rozwiązanie sporu z operatorem telekomunikacyjnym bez konieczności angażowania sądu. W praktyce niezadowolony klient może złożyć wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w postaci:

– papierowej (na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej);

– elektronicznej, na stronie https://www.uke.gov.pl/kontakt/.

Oczywiście jak w pozostałych tego typu prawach wniosek musi zawierać co najmniej:

– oznaczenie stron;

– określone żądanie;

– wskazanie jednego z trzech rodzajów postępowania (umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu lub rozstrzygnięcie sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania);

– podpis wnioskodawcy.

W przypadku prawidłowo złożonego wniosku Prezes UKE lub upoważniony pracownik przekazuje wniosek operatorowi, z jednoczesnym wyznaczeniem 14-dniowego terminu na ustosunkowanie się do wniosku.

Jednakże w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 20 złotych Prezes UKE ma prawo odmówić wszczęcia postępowania.

Operator powinien przyjąć wniosek, ocenić zasadność i pisemnie odpowiedzieć osobie reklamującej.

W trakcie wszczętego postępowania Prezes UKE przekazuje zaangażowanym stronom propozycję rozwiązania sporu, wyznaczając przy tym 14-dniowy termin na wyrażenie zgody na wskazaną propozycję lub na zastosowanie się do niej. Taka sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w przeciągu 90 dni, tylko uzasadnione okoliczności pozwalają przedłużyć ten termin. Spór z operatorem telekomunikacyjnym może się zatem zakończyć stosunkowo szybko.

Rozstrzygnięcie Prezesa UKE nie rodzi po stronie konsumenta żadnych opłat i co do zasady jest wiążące dla stron postępowania. Oczywiście w trakcie postępowania poszkodowany klient może posiadać profesjonalnego pełnomocnika.

Postępowanie takie jest wszczynane na wniosek jednej ze stron, ale druga strona musi wyrazić zgodę na takie rozstrzygnięcie sporu. W sytuacji, gdy reklamacja klienta jest bezskuteczna, może on wnieść stosowny wniosek do sądu polubownego.

WW.

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.