Strona główna Aktualności Usługi niematerialne, ograniczenie w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych

Usługi niematerialne, ograniczenie w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych

1173
PODZIEL SIĘ

Jednym z bardziej medialnych tematów w ostatnich tygodniach jest przedstawiony przez Resort Finansów projekt ustawy zaostrzający przepisy regulujące zaliczenie do kosztów uzyskania przychów wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne). Usługi niematerialne mogą zostać objęte istotnymi ograniczeniami.

Przepisy te zgodnie z projektem ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

Nie budzi zatem zdziwienia, że przedstawione regulacje spotkały się ze sporą krytyką w szczególności ze strony przedsiębiorców.

Otwarta krytyka nie umknęła uwadze Ministerstwa Finansów, które to będąc autorem dokumentu postanowiło o dokonaniu sporych zmian w regulacjach dotyczących kosztów uzyskania przychodów i usług niematerialnych.

W dniu 5 września 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego, pojawiły się odpowiedzi Ministra Finansów na uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o podatkach dochodowych, które mają zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze zmiany jakich postanowiło dokonać MF względem pierwotnie ogłoszonego projektu Ustawy nowelizującej:

  • Ograniczenie zaliczania usług, licencji i opłat do kosztów uzyskania przychodów nie będzie już dotyczyć wszystkich podmiotów dokonujących pomiędzy sobą transakcji a wyłącznie usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych, w rozumieniu przepisów o ustawach dochodowych;
  • Wprowadzono zmianę wysokości progu z 5 mln do 3 milionów zł., do którego koszty usług niematerialnych określonych w projektowanej ustawie oraz koszty opłat i licencji, o których mowa powyżej, podlegać́ mogą̨ zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości, bez odnoszenia ich wysokości do wskaźnika (podatkowego) EBITDA;
  • Z katalogu usług niematerialnych podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu zostaną wyłączone usługi księgowe, prawne oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu;
  • Koszty przekraczające 3 miliony złotych będą mogły być rozliczone w kolejnych 5 latach podatkowych, w których próg ten nie zostanie przekroczony;
  • Wyłączenie stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1, do kosztów ww. usług, opłat i licencji ponoszonych w ramach podatkowej grupy kapitałowej (przez spółkę̨ tworzącą podatkową grupę kapitałową na rzecz innej spółki z tej grupy).

Powyższe zmiany wydają się być krokiem w dobrym kierunku dokonanym przez Ministerstwo Finansów. Niemniej jednak przed znowelizowanie ustawy jeszcze żmudny proces legislacyjny w Sejmie i Senacie, i nie jest do końca pewne czy przedstawiony projekt Ustawy nowelizującej uchwalony zostanie w obecnej wersji.

Jeśli są Państwo zainteresowani przedstawionym tematem i chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nowelizacji, jak również przedyskutować możliwości zmiany obecnego modelu prowadzonej działalności, tak aby dostosować siebie jak i prowadzoną działalność gospodarczą do nowych regulacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji i czekamy na kontakt.

Bartłomiej Cogiel – prawnik, Kancelaria Prawna „Gach, Mizińska” w Krakowie, www.gm-legal.pl

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.