Strona główna Aktualności Zasiłek dla bezrobotnych 2017/2018: Kiedy w jakiej wysokości i na jak długi...

Zasiłek dla bezrobotnych 2017/2018: Kiedy w jakiej wysokości i na jak długi okres można go otrzymać

5082
PODZIEL SIĘ

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat zasiłku dla bezrobotnych.

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Z art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2017.1065) wynika, że prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

    • urząd pracy nie ma dla bezrobotnego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
    • przed rejestracją w urzędzie pracy bezrobotny przepracował co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji,
    • w okresie zatrudnienia bezrobotny otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.