Strona główna Aktualności Zatrudnienie cudzoziemców do pracy sezonowej?

Zatrudnienie cudzoziemców do pracy sezonowej?

705
PODZIEL SIĘ

Po konsultacjach został przekazany do dalszych prac projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja ta ma na celu wdrożenie tzw. dyrektywy o pracownikach sezonowych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego). Dotyczy ona głównie zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce.

Natomiast już 14 marca 2017 roku rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W wyniku przyjęcia tej nowelizacji już od 1 stycznia 2018 roku zostaną wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Nowelizacja wprowadza takie zmiany jak rozbudowa obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy (bardziej złożona procedura w przypadku krótkoterminowego i sezonowego zatrudniania cudzoziemców). Ponadto obok pozwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę na okres do trzech lat powstaną dodatkowe typy zezwoleńna pracę sezonową (we wskazanych sektorach wyznaczanych w rozporządzeniu wykonawczym) oraz krótkoterminową (we wszystkich sektorach, które nie są objęte zezwoleniem na pracę sezonową), a będą wydawane przez starostę w sytuacji wykonywania pracy przez okres odpowiadający ośmiu i sześciu miesiącom w roku kalendarzowym.

Kolejna zmiana dotyczyć będzie katalogu osób mogących ubiegać się o pracę sezonową – obywatele wszystkich państw trzecich, co stanowi znaczne rozszerzenie zakresu w porównaniu do obecnie stosowanego. Procedura wydawania zezwoleń na pracę będzie przebiegała następująco: najpierw test rynku pracy (zwolnieniu podlegają tutaj obywatele państw uprawnieni obecnie do wykonywania pracy w związku z zarejestrowanym dla nich oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy). Po spełnieniu wszystkich warunków wydania zezwolenia, wniosek będzie wpisany do rejestru (dostępnego także dla konsulów). Dopiero po rejestracji wniosku cudzoziemiec będzie mógł starać się o uzyskanie wizy na wjazd, a po przyjeździe, gdy cudzoziemiec stawi się u pracodawcy, wydawane będzie przez starostę zezwolenie na pracę (co pozwoli określić ilość cudzoziemców rzeczywiście podejmujących pracę).

Cudzoziemiec będzie miał prawo do co najmniej jednokrotnego przedłużenia zezwolenia oraz jednokrotnej zmiany pracodawcy bez konieczności opuszczania Polski, o ile będzie to miało miejsce w maksymalnym okresie pracy sezonowej (jednakże nastąpi weryfikacja warunków wydania zezwolenia na pracę sezonową).

Natomiast gdyby praca miałaby być kontynuowana na tych samych warunkach co poprzednio, stosowana będzie prosta procedura zmiany terminu (już bez testu rynku pracy).

Nowelizacja ma umożliwić także ograniczenie zidentyfikowanych nadużyć związanych z funkcjonowaniem systemu oświadczeń (np. wyłudzanie wiz) i uszczelni przepisy w zakresie wydawania zezwoleń na pracę.

Zgodnie z planami ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku, a do końca 2017 roku zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na obecnie obowiązujących zasadach.

WW.

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.