Strona główna Aktualności Zmiana zasad odliczeń podatku VAT od samochodów po dniu 1 kwietnia 2014...

Zmiana zasad odliczeń podatku VAT od samochodów po dniu 1 kwietnia 2014 r.

266
PODZIEL SIĘ

Jutro tj. 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie postanowienia Ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 312). Ustawa ta związana jest realizacją decyzji Komisji Europejskiej, przyznającej podatnikom polskim prawo do odliczania 50% podatku naliczonego od samochodów nie wykorzystywanych w całości i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.

Ustawa ta znajdować będzie zastosowanie do pojazdów: 1) nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie; 2) używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej po dniu 1 kwietnia 2014 r.

Ustawa ta zawiera także przepisy przejściowe, także dotyczące umów leasingowych (najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze), które zostały zawarte, a pojazdy wydane przed dniem 1.04.2014 r.

Generalnie istota nowych regulacji sprowadza się przyjęcia, iż w przypadku określonych typów pojazdów samochodowych podatnicy uzyskają – po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków – prawo do odliczenia 100% podatku VAT od nabycia ww. pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych oraz w zakresie samochodów osobowych także od wydatków na paliwo.

Ustawa daje taką możliwość przede wszystkim w zakresie pojazdów samochodowych:

a)     przeznaczonych do odsprzedaży lub na wynajem,

b)     wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

c)     konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

W tym względzie ustawa wprowadza w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT definicję pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 

2)     konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”.

W zakresie zatem tej pierwszej kategorii pojazdów samochodowych będą one – zgodnie z ustawą uznawane za „wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej”, jeżeli:

a)  podatnik posiadał będzie zasady używania pojazdów wyłącznie w celu prowadzonej działalności gospodarczej, z założeniem że powinny być one sporządzone w formie pisemnej oraz podane do publicznej wiadomości załogi podatnika,

b) podatnik prowadził będzie specjalną ewidencję przebiegu pojazdu (inną niż ewidencja prowadzona dla celów podatku dochodowego), ujmującą w szczególności stany licznika, oraz liczbę konkretnie przejechanych kilometrów w powiązaniu z konkretną trasą oraz celem podróży,

c) ostatnim warunkiem formalnych pozostawać będzie złożenie deklaracji VAT-26, z podaniem danych dotyczących pojazdu samochodowego objętego 100% odliczeniem.

W zakresie pozostałych pojazdów objętych „mieszanym” wykorzystaniem podatnicy będą mieli co do zasady prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego, z tym że w zakresie samochodów osobowych ustawodawca wyłączył do dnia 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa nabywanego do tych pojazdów.

WW.

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.