Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1438 POSTY 0 KOMENTARZE

Wznowienie postępowania prowadzonego w trybie wyborczym

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt K 7/09, wydanym na skutek wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art....

Na odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne już za późno

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia...

Zasady zbywania mieszkań zakładowych nabytych nieodpłatnie przez spółdzielnie

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt K 64/07, wydanym wskutek wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z...

Nowe regulacje prawne dotyczące recyklingu baterii

W połowie czerwca weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach. Zawarte w niej przepisy dotyczące utworzenia rejestru podmiotów sprzedających i przetwarzających baterie i...

Waldemar Giezowski kancelaria adwokacka

Zobacz profil kancelarii Adwokat Waldemar Giezowski po studiach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze,...

Ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem. Organem właściwym w sprawie wywłaszczenia, a więc również w kwestii ustalenia...

Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie art. 161 Kodeksu postępowania administracyjnego

Instytucja wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej uregulowana w art. 161 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi odstępstwo od zasady stabilności decyzji administracyjnych o szczególnym charakterze. Przepis...

Rzecznik Ubezpieczonych Halina Olendzka odpowiada na pytania LexAgit.pl

Z jakimi problemami spotyka się Pani w pracy na stanowisku Rzecznika Ubezpieczonych? Rzecznik Ubezpieczonych dba o interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z...

Kara finansowa za błąd popełniany w czasie pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr. 21 poz. 94, dalej: k.p.), pracodawca uprawniony jest do...

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności w toku postępowania sądowoadministracyjnego

Zasadą jest, iż wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzje lub postanowienie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Niemniej przepisy ustawy – Prawo o...