Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1455 POSTY 0 KOMENTARZE

Organ właścicielski spółki

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki. W jego skład wchodzą wszyscy wspólnicy spółki, zbiera się ono w porządku zgromadzeń zwyczajnych i na zgromadzeniach...

Organizacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z podstawowych zasad rządzących działaniem spółki ograniczoną odpowiedzialnością jest ścisły rozdział pomiędzy spółką a jej wspólnikami. Spółka kapitałowa sama nie posiada fizycznej...

Spółka z o.o., spółka komandytowa – niski podatek i brak odpowiedzialności...

Czy można prowadząc działalność nie odpowiadać za zobowiązania i jednocześnie płacić możliwie niskie podatki? Krokiem w tym kierunku jest spółka komandytowa ze spółką...

Zasady odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje kartą płatniczą – spojrzenie w przyszłość

Projekt Ustawy o usługach płatniczych (projekt ustawy o u.p.), implementującej do polskiego prawa przepisy Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13...

Karanie grzywną za naruszenie regulaminu uchwalonego przez radę gminy jest zgodne...

W wyroku z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. P 65/07, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i...

Kancelaria Malinowski Płachta i Wspólnicy. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Wyśli wiadomość | Zobacz teksty kancelarii Kancelaria Malinowski, Płachta i Wspólnicy (MP&W) to jedna z wiodących kancelarii warszawskich, członek LawPact® – Międzynarodowego Stowarzyszenia Niezależnych...

Usługi płatnicze – instytucja płatnicza

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zwana potocznie PSD,...

Wznowienie postępowania prowadzonego w trybie wyborczym

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt K 7/09, wydanym na skutek wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art....

Na odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne już za późno

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia...

Zasady zbywania mieszkań zakładowych nabytych nieodpłatnie przez spółdzielnie

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt K 64/07, wydanym wskutek wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z...