Strona główna Prawo cywilne Kurator dla spółki – kiedy się go ustanawia i jakie są jego...

Kurator dla spółki – kiedy się go ustanawia i jakie są jego obowiązki

9504
PODZIEL SIĘ
kurator dla spółki

Kuratela jest instytucją niejednorodną, zróżnicowaną i służy realizacji różnych celów i funkcji. Kuratora ustanawia się w wypadkach przewidzianych w ustawie dla osoby fizycznej lub osoby prawnej. Osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 Kodeksu cywilnego, dalej k.c.). Osoby prawne działają przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie (art. 38 k.c.). Osoba prawna działa, tj. prowadzi swoje sprawy (sfera stosunków wewnętrznych), jak i podejmuje czynności związane z jej reprezentacją (sfera stosunków zewnętrznych).

Zgodnie z art. 42 k.c., jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku ustanowionych organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. – przesłanki ustanowienia kuratora. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację  (art. 42 § 2 k.c.) – zakres kompetencji kuratora.

Kurator dla spółki – jakich spółek dotyczy

Instytucja kuratora uregulowana w art. 42 k.c. dotyczy ogółu osób prawnych. Spośród spółek handlowych (art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dalej k.s.h.) status osoby prawnej posiadają spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (art. 4 § 1 pkt 2  k.s.h.). Obie spółki uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru (art. 12 k.s.h.). Organem każdej z tych spółek właściwym do prowadzenia jej spraw i reprezentowania jest zarząd (art. 210 § 2 k.s.h. oraz art. 368 § 1 k.s.h.).

 PW.

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.