Strona główna Ogólna Spółka córka – spółka zależna. Zależności i różnice pojęciowe

Spółka córka – spółka zależna. Zależności i różnice pojęciowe

10042
PODZIEL SIĘ
spółka-córka-spółka-zależna

Pojęcie “spółka córka” oraz pojęcie “spółka matka” są pojęciami potocznymi, równoznacznymi z pojęciami “spółka dominująca” oraz “spółka zależna”, wynikającymi wprost z art. 4 § 1 k.s.h., zawierającego słowniczek pojęć ustawowych.

Co to jest spółka matka?

Zgodnie z powołanym art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. spółka dominująca (spółka matka) to taka spółka, która:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.