Strona główna Tagi Zaległość podatkowa

Tag: zaległość podatkowa

Spółka jawna: Przeniesienie udziału w spółce jawnej na inną osobę –...

Artykuł omawia skutki zbycia ”udziału” w spółce jawnej w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne  spółki. Przypomnijmy … W trzyosobowej spółce jawnej jeden ze wspólników...

Podatnik nie złożył w terminie rocznego zeznania podatkowego PIT – co...

Artykuł omawia instytucję  tzw. czynnego żalu w przypadku, gdy podatnik nie złożył w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego PIT w ustawowym terminie. Złożenie PIT...

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek osobowych

Regulacje dotyczące odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zaległości podatkowe uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz....

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółkach kapitałowych

Dokonana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma się przełożyć na bardziej efektywny pobór podatków. Sprawia to, że warto poznać regulacje dotyczące odpowiedzialności osób trzecich (w tym...